/ 07 Kasım 2012, Çarşamba / İlaç Rehberi


Yenizin 100 Ml Şurup formulü, Yenizin 100 Ml Şurup endikasyonları, Yenizin 100 Ml Şurup kullanım şekli ve dozu:

Solunum Sistemi-Antihistaminik

Formülü:
5 ml ( 1 ölçek ) şurup ;
5 mg Setirizin Dihidroklorür içerir.
( Diğer maddeler : Ahududu Esansı , Metil paraben , Propil paraben , Sorbitol , Sakarin Sodyum )

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:
Kronik idyopatik ürtiker , alerjik rinit , saman nezlesi , alerjik kaşıntıların semptomatik tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:
Etken maddeye , içindeki yardımcı maddelere veya hidrozine hassas olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:
Böbrek yetmezliği olan hastalar gerektiğinde günde yarım doz almalıdırlar. Böbrek , karaciğer bozukluğu olan , diyalize bağlı olan hastalarda dozaj dikkatlice yapılmalıdır.
Özel duruma sahip hastaların plazma klirensi ve yarılanma ömrünün normal insanlara göre kıyaslanması şöyledir :
ÖZEL DURUM ÖLÇÜLEN PLAZMA KLİRENSİ YARILANMA ÖMRÜ
PEDİATRİ % 81 – 111 daha yüksek % 33 – 41 daha kısa
GERİATRİ % 40 daha düşük % 50 daha kısa
RENAL YETMEZLİK % 70 daha düşük 3 kat daha uzun
HEPATİK YETMEZLİK % 40 daha düşük % 50 daha uzun
Araç veya makine kullanan hastalara önerilen dozu aşmamaları tavsiye edilir.Alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanları ile birlikte alınmamalıdır. Çünkü dikkatte azalma veya santral sinir sistemi performansında bozukluğa neden olabilir.

HAMİLELİKTE VE LAKTASYONDA KULLANIMI:
Hamilelik Kategorisi : B Kategorisi
Hamile bayanlarda yeterli çalışma yapılmamıştır. Kesinlikle kullanılması gerektiği takdirde , buna hekim karar vermelidir. Sütten de itrah edildiği için , emziren bayanlarda kullanılmamalıdır.
Yan etkiler/Advers etkiler:
Diğer yeni H1 antihistaminiklerde olduğu gibi , setirizinde de bitkinlik , başağrısı , huzursuzluk , ajitasyon , ağız kuruluğu , gastrointestinal rahatsızlık gibi geçici yan etkiler rapor edilmiştir.

Çok seyrek olarak ;
Asteni , sırt ağrısı , göğüs ağrısı , yüz ödemi , ateş , genel ödem , sıcak basması , kilo kaybı , bacaklarda ödem , kırıklık , nazal polip , ağrı , solgunluk , periorbital ödem , periferal ödem görülebilir.
Ayrıca çok nadiren fakat şiddetli yan etkiler de tespit edilmiştir. Bunlar:Anafilaksi , kolestaz , glomerulonefrit , hemolitik anemi , hepatit (Setirizin tedavisi esnasında bazen , geçici hepatik transaminaz seviyesinde yükselme olabilir.Setirizin kullanımında , önemli transaminaz ve bilirubin yükselmesi ile birlikte hepatit kaydedilmiştir. ), orofasiyal diskinezi , şiddetli hipotansiyon , stillbirth , trombositopeni’ dir.

İlaç etkileşimleri:
Düşük dozdaki teofilin , azitromisin , psödoefedrin , ketokonazol , eritromisin ile herhangi bir önemli klinik etkileşim bulunamamıştır.Yalnız , teofilinin 400 mg’lık dozu ile beraber alındığında , setirizinin klirensinde çok küçük miktarda azalma olmuştur. Daha yüksek dozdaki teofilinle , daha yüksek bir etki söz konusu olabilir. Aşırı alkol kullanımından sakınılması tavsiye edilir. SSS depresanları ve antikolinerjik ilaçları birlikte kullanıldığında toksisitesi artabilir.

Kullanım şekli ve dozu:
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde ;
12 yaşından büyük çocuklar ve erişkinlerde : Günde 1 defa 2 ölçek ( 10 mg )
6 – 11 yaş arası : Günde 1 defa 1 veya 2 ölçek ( 5 – 10 mg )
2 – 5 yaş arası : Günde 1 defa 1 ölçek ( 5 mg ) Gerekirse bu miktar günde 2 defaya bölünebilir. ( Günde 2 defa ½ ölçek )

Renal ve hepatik bozukluğu olanlarda ;
12 yaşından büyük çocuklar ve erişkinlerde : Günde 1 defa 1 ölçek ( 5 mg )
6 – 11 yaş arası : Azaltılmış doz
6 yaşından küçüklerde : 2.5 mg dozdan daha az miktarın verilmesi zorlaşacağı için tavsiye edilmemektedir.

DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE ÖZEL ANTİDOT :

Tek doz 150 mg setirizin alınması ile başlayan bitkinlik doz aşımının belirtisi olabilir.
Daha fazla doz alma halinde bilinen semptomatik veya destekleyici tedaviler yapılmalı ve mide yıkanmalıdır.
Spesifik bir antidotu yoktur.

Bir önceki yazımız olan Yasmin 21 Film Tablet başlıklı makalemizde doğum kontrol hapı, Yasmin 21 Film Tablet ve Yasmin 21 Film Tablet endikasyonları hakkında bilgiler verilmektedir.Bir cevap yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.