/ 30 Kasım 2012, Cuma / İlaç Rehberi


Xigris 20 Mg 1 Flakon formulü, Xigris 20 Mg 1 Flakon endikasyonları, Xigris 20 Mg 1 Flakon kullanım şekli:

Steril apirojen

Formülü:
Drotrekogin Alfa,5-20 mg

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:
Çoklu organ yetmezliği olan ağır sepsisli yetişkin hastaların tedavisinde.

Kontrendikasyonları:
Anti-fosfat cc, örneğin hiperparatroidizm, Vitamin D aşırı dozu, para-neoplastik sendrom (örneğin, bronşiyal karsinoma, mamarial karsinoma, hipernefroma, plasmositoma) gibi hiperkalsemiye neden olan durumlarda, kemik metastazı, sarkoidoz, immobilizasyon osteoporozu ve serbest gastrik asit düzey eksikliği bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.
Anti-fosfat cc yalnızca serum ve idrar kalsiyum düzeyleri ile serum ve idrar fosfat düzeyleri düzenli olarak monitorize edilen renal yetmezlikli hastalarda kullanılmalıdır.

Uyarılar/Önlemler:
Ailevi üriner kalsiyum taşları olan hastalarda absorptif hiperkalsiüri ihtimalinin olmadığı kanıtlanmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:
Tavsiye edilen dozlarda bile midede karbondioksit oluşumu ihtimali nedeniyle şişkinlik hissi oluşabilir. Kalsiyum karbonat tedavisinin ilk üç ayında idrarda kalsiyum atılımındaki artış renal taşların oluşma ihtimalini artırabilir.

Renal yetmezlikli hastalarda ve uzun dönemde yüksek doz kullanan hastalarda hiperkalsemi, metabolik alkolozis ve hiperkalsiüri’ye yol açabilir.

İlaç etkileşimleri:
Kalsiyumun absorbsiyunu Vitamin D ve deriveleri tarafından artırılır. Tiyazid tipi diüretikler kalsiyum atılımını azaltır. Kalsiyum ve tiyazidler beraber alınırsa serum kalsiyum seviyesi monitorize edilmelidir.

Aşağıdaki ilaçların absorbsiyonu, dolayısiyle etkileri Anti-fosfat cc ile beraber kullanıldıklarında azalabilir: tetrasiklin, sefodoksim-aksetil, sefuroksi-aksetil, ketokonazol, siprofloksasin, ve norfloksasin gibi 4-kinolon, demir, florid ve estramustin preparatları. Bu ilaçların alımı ile Anti-fosfat cc alımı arasında en azından iki saat ara olmalıdır.
Kalsiyum karbonat gibi antiasitler quinidin’in biyoyararlanımını azaltabilir; renal eliminasyon idrarın alkalileşmesi nedeniyle uzayabilir.
Kan kalsiyum seviyesi arttığında aritmi riskini de içeren glikosidlere karşı hassasiyet artar.

Kullanım şekli ve dozu:
Doz serum fosfat seviyesine bağlıdır.
Tedavi yemeklerle beraber alınan ikişer tablet Anti-fosfat cc ile başlamalıdır (günde 3 gram kalsiyum karbonata tekabül eder). Anti-fosfat cc dozunu her yemekle beraber alınan 4 – 6 tablete artırmak mümkündür (günde 10 grama kadar kalsiyum karbonata tekabül eder)

Anti-fosfat cc tedavisi serum kalsiyum ve serum fosfat seviyelerinin moniterizasyonunu gerektirir. Kalsiyum-fosfat ürünlerinin seviyesi 5.3 mmol/L ‘yi aşmamalıdır. Aştığı durumlarda tedavi kesilmelidir.

Bir önceki yazımız olan Xialine Gs {50 ml'lik Ağız Spreyi} başlıklı makalemizde Xialine Gs {50 ml'lik Ağız Spreyi}, Xialine Gs ağız spreyi endikasyonları ve Xialine Gs ağız spreyi formülü hakkında bilgiler verilmektedir.Bir cevap yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.