/ 29 Kasım 2012, Perşembe / İlaç Rehberi


Xenetix Solüsyon {Xenetix-300 200 ml 1 Flakon} formulü, Xenetix Solüsyon {Xenetix-300 200 ml 1 Flakon} endikasyonları, Xenetix Solüsyon {Xenetix-300 200 ml 1 Flakon} kullanım şekli:

Kontrast ajan

Formülü:
Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:
Ürografi,anjiyografi, bilgisayarlı tomografi

Kontrendikasyonları:
Triyot kontrast ürünlerinin insanlarda kullanımının kesin bir kontrendikasyonu yoktur.

Uyarılar/Önlemler:
Eğer allerjik reaksiyonlar ahstada daha önce de görülmüşse ürünü uygulayacak doktor bu konuda uyarılmalıdır.
Daha önce kontrast madde kullanılan radyolojik incelemelerde gözlenmiş iyod allerjileri,
çeşitili ilaç yiyecek allerjileri, ciddi renal, hepatik,respiratuar yetmazliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.
Doktorun gözetimi olmalıdır. Derhal tedavi uygulanabilmesi için venöz müdahale imkanları hazır bulunmalıdır.
Gebe kadınlara verilmesinin zararsızlığı henüz belirlenmemeiştir.Muayene yapılma kararı alınan risk ve fayda değerlendirilerek verilmlidir.

Libritodolün anne sütüne geçişiyle ilgili hiçbiraraştırma yapılmamıştır.

Yan etkiler/Advers etkiler:
Sıcaklık hissi nadir olarak bulantı, kusma bu etkiler geçici ve zarasızdır.

İlaç etkileşimleri:
Kullanım tedbirini gerektiren kombinasyonlar:
Diüretikler tarafından proveke edilen dehidratasyon durumunda büyüyen renal yetmezlik iski özellikle de önemli dozlarda iyotlu kontrast ürünleri kullanılması esnasında ciddileşir. İyotlu ürünün tatbikinden evvel rehidralasyon. Diyabetli hastalalarda yapılan radyolojik muayenenin yol açtığı fonksiyonel böbrek yetmezliği nedeniyle laktik asidoz.

Kullanım şekli ve dozu:
Doz uygulamöanın tipine, yapıldığı bölgeye ve özellikle çocuklarda vücut ağırlığı ve renal lonksiyonlara göre düzenlenmelidir.İntravenöz veya intraarteriyel yolla uygulanır.

Bir önceki yazımız olan Xenetix 350 Mg başlıklı makalemizde {200 ml 1 Flakon Ambalaj} ve Xenetix 350 Mg hakkında bilgiler verilmektedir.Bir cevap yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.