/ 29 Kasım 2012, Perşembe / İlaç Rehberi


Xenetix 350 Mg {200 ml 1 Flakon Ambalaj} formulü, Xenetix 350 Mg {200 ml 1 Flakon Ambalaj} endikasyonları, Xenetix 350 Mg {200 ml 1 Flakon Ambalaj} kullanım şekli:

Radyoloji-Radyoopak kontrast madde

Formülü:
Lobitridol,76.78 gr

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:
Radyolojik incelemelerde kullanılır.

Kontrendikasyonları:
Ambroksol ve metabolitlerinden biri olan bromeksin’e aşırı duyarlı olan kişilerde
kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:
Ambroksol ve metabolitlerinden biri olan bromeksin’e aşırı duyarlı olan kişilerde
kullanılmamalıdır.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı :
Gebelik Kategorisi B’ dir.
Hayvan deneylerinde teratojenik bir etkiye sahip olmadığı bilinmekle beraber,
insanlarda bu durum kanıtlanmadığı için gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.
Anne sütüne geçtiğinden emzikli kadınlarda dikkatle kullanılması önerilir.

Yan etkiler/Advers etkiler:
Genellikle Tusilin Pediatrik Şurup, iyi tolere edilir. Bazı durunlarda mide, barsak
bozuklukları, ishal, deri döküntüsü, kaşıntı, kusma, halsizlik, baş ağrısı görülebilir.
Ayrıca serum aminotransferaz seviyelerinde geçici yükselme uygulanmıştır.
“BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.”

İlaç etkileşimleri:
Tusilin Pediatrik Şurup ile kardiyotonik glikozidler, kortikosteroidler, bronkodilatatörler
ve diüretikler arasında herhangi bir etkileşime rastlanmamıştır.
Amoksisilin, eritromisin, cefuroksim gibi antibiyotiklerin plazma düzeylerini
değiştirmez. Birlikte kullanımlarında bir sakınca yoktur.

Atropin ve antimuskarinik etki gösteren amantadin, trisiklik antidepresanlar,
haloperidol, antihistaminikler, prokainamid gibi diğer ilaçlar ( ipratropium hariç ) siliyer
motiliteyi ve mukosiliyer klerensi azaltarak mukoza sekresyonlarının birikimine yol
açabilirler.

Antitussif etkili ilaçların yüksek dozda kullanılması öksürük refleksini inhibe ederek
ambroksol etkisiyle çoğalan ve mobilize olan bronş sekresyonlarının atılmasını
zorlaştırabilir.

Kullanım şekli ve dozu:
Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
0-2 yaş arası günde 2 defa 2.5 ml ( ½ ölçek )
2-5 yaş arası günde 3 defa 2.5 – 5 ml ( ½ – 1 ölçek )
5 – 12 yaş arası günde 2 defa 5-10 ml ( 1-2 ölçek )

DOZ AŞIMI :
Genelde herhangi bir zehirlenme vakasına rastlanmamıştır. Doz aşımı durumlarında
hasta kusturulur veya mide yıkanır. Spesifik antidotu mevcut değildir. Destekleyici ve
semptomatik tedavi yapılır.

Bir önceki yazımız olan Xeloda 150 Mg 60 Lak Tablet başlıklı makalemizde Xeloda 150 Mg 60 Lak Tablet, Xeloda 150 Mg endikasyonları ve Xeloda 150 Mg formülü hakkında bilgiler verilmektedir.Bir cevap yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.