/ 29 Kasım 2012, Perşembe / İlaç Rehberi


Xanthium 200 Mg 60 Mik.pellet formulü, Xanthium 200 Mg 60 Mik.pellet endikasyonları, Xanthium 200 Mg 60 Mik.pellet kullanım şekli:

Bronkodilatör

Formülü:
Theophylline monohidrat 200 Mg

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:
Bronşiyal astım ve kronik bronşit ve pulmoner amfizeme bağlı reversibl bronkospazmda endikedir.

Kontrendikasyonları:
Teofilin komponentlerinden birine veya ksantin türevlerine duyarlılık gösteren hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:
Yemeklerden sonra kullanılır. Kardiyak aritmi, kalp yetmezliği, hipertiroidi, yeni miyokard enfarktüsü ve peptik ülserde dikkatle kullanılmalıdır. Kullanılan günlük doz 15mg/kg’ın (çocuklarda 20mg/kg) üzerinde ise teofilin kan düzeyi 8-12 aylık aralıklarla kontrol edilmeli ve serum teofilin seviyeleri yüksek bulunduğu takdirde doz miktarı azaltılmalıdır. Renal ve hepatik yetmezliği olanlarda ve yaşlılarda daha dütük doz uygulanır. Gebelikte ve laktasyonda kesin gerekli görülmedikçe kullanılmaz. Teofilin sempatomimetikler, furosemid ve reserpinin etkilerini artırır. Lityum karbonat ve propanololun etkisini azaltır Grip aşısı, neomisin, linkomisin ve simetidin teofilinin etkisini artırır. Sigara teofilinin etkisini azaltır. Ksantin türevleriyle birlikte kullanılmaz.

Yan etkiler/Advers etkiler:
Uyku bozukluğu, gastrointestinal sistem bozuklukları, bulantı, kusma, diyare, taşikardi, aritmi, hipotansiyon, ve albüminuri gibi yan etkiler görülebilir

İlaç etkileşimleri:
Xanax, diğer psikotrop ilaçlar, antikonvülsanlar, antihistaminikler, alkol ya da MSS’de depresyona yol açan ilaçlarla birlikte kullanıldığında, merkezi sinir sistemi üzerinde ek bir depresif etki yaratırlar. Benzodiazepinlerin başka ilaçlarla da etkileştikleri bilinmektedir. Örneğin, alprazolam ve bazı belirli benzodiazepinlerin, simetidin ya da makrolit antibiyotiklerle birlikte kullanıldıklarında klerenslerinin geciktiği saptanmıştır. Bu etkileşimin klinik önemi bilinmemektedir.

Kullanım şekli ve dozu:
Erişkinlerde ve 6 yaşından büyük çocuklarda 2×200-400mg/gün dozda kullanılır. 6 yaşın altındaki çocuklarda daha düşük dozlar uygulanmalıdır.

Bir önceki yazımız olan Xanax 1 Mg 50 Tablet başlıklı makalemizde Xanax 1 Mg 50 Tablet, Xanax 1 Mg 50 Tablet endikasyonları ve Xanax 1 Mg 50 Tablet kullanımı hakkında bilgiler verilmektedir.Bir cevap yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.