/ 28 Kasım 2012, Çarşamba / İlaç Rehberi


Xalatan % 0,005 Göz Damlası formulü, Xalatan % 0,005 Göz Damlası endikasyonları, Xalatan % 0,005 Göz Damlası kullanım şekli:

Duyu Organları-Antiglokom

Formülü:
Latanoprost,(%0.005) 50 mcg

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:
Açık açılı glokom ve oküler hipertansiyonu olan hastalarda artmış intraoaküler basıncı düşürmede endikedir.

Kontrendikasyonları:
Latanoprost veya ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:
Xalatan iris içindeki kahverengi pigmenti arttırarak göz rengini tedricen değiştirebilir. Bu etki özellikle mevi-kahverengi, gri-kahverengi, veya sarı kahverengi gibi, karma renkli irisleri olanlarda daha çok görülür ve iristeki stromal melanositlerin melanin içeriğinin artmasına bağlıdır. Etkilenen gözde pigmentasyon tipik olarak merkezden perifere doğru olur ve iris daha kahverengi veya daha koyu görülebilir. İki yıl boyunca tedavi gören hastalrın katıldığı klinik çalışmalarda, homojen mavi, gri, yeşil veya kahverengi irislerde bu tür değişiklikler nadiren görülmüştür.
İrisin rengindeki değişiklik yavaş yavaş meydana gelir ve aylarca veya yıllarca farkına varılamayabilir. Yapılan klinik çalışmalarda, söz konusu renk değişikliği herhangi bir semptom ya da patalojik değişiklikle ilişkilendirilememiştir, ancak o ana kadar oluşan değişiklikler kalıcı olabilmektedir.
uzun süreli çalışmalardan sonuş elde edilene kadar, karma renkli irise sahip hastalarda, uygulama ancak diğer göz içi basıncını düşüren ilaçlara tahammülsüzlük gösteren veya yeterli cevap alınamayan vakalarda tavsiye edilir.Tedavi, iristeki ben ya da benekleri etkilemez.

Klinik çalışmalarda, ön kamaranın trabeküler ağında ya da başka bir yerinde pigment birikimine rastlanmamıştır, ancak, irisin pigmentasyonu hakkında daha uzun süreli deneyimler elde edilmedikçe, hastalar düzenli olarak kontrol edilmeli ve iris pigmentasyonunda artış olduğunda klinik durum değerlendirilerek gerekirse tedavi kesilmelidir.
Tedavi başlatılmadan önce hastalar gözlerinin renginde bir değişiklik olabileceği konusunda bilgilendirilmelidir. tek taraflı tedavide kalıcı heteroktomi oluşabilir.
Gözün iltihabi hallerinde, enflamatuar, neovasküler, açı kapanması veya konjenital glokomda Xalatan kullanımı ile ilgili hiç bir deneyim yoktur, pigmentler glokom ve psödofakik hastalardaki açık açılı glokomda sınırlı miktarda bilgi mevcuttur. Pupilla üzerine etkisi ya yoktur ya da çok azdır, ve kapalı açılı glokomun akut atakları ile ilgili hiçbir deneyim yoktur. Bu nedenle, daha fazla deneyim elde edilinceye kadar Xalatan’ın bu gibi durumlarda dikkatlice kullanılması önerilmektedir.
Xalatan kontakt lensler tarafından absorbe edilebilen benzalkoniyum klorid içerir. Kontakt lensler Xalatan damlatılmadan önce çıkarılıp, damlatıldıktan sonra tekrar kullanılabilir.

Çocuklar:
Çocuklarda güvenirlilik ve etkinlik çalışmaları yapılmamıştır. Bu nedenle çocuklarda Xalatan’ın kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Gebelerde kullanımı:
Hamile kadınlar ile klinik deneyim yoktur.
Xalatan, ancak hastaya sağlayacağı yarar, fetus üzerinde oluşturabileceği muhtemel riski haklı kılıyorsa, kullanılmalıdır.
Emzirme dönemi : Xalatan’ın aktif maddesi ve metabolitleri anne sütüne geçebilir, bu nedenle Xalatan emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır.

Araç ve makina kullanmaya etkisi:
Tüm diğer göz preparatlarında olduğu gibi, Xalatan’ın göze damlatılması geçici görme bulanıklıklarına yol açabilir.

Yan etkiler/Advers etkiler:
Xalatan genel olarak iyi tolere edilen bir ilaçtır, ancak gözde bir yabancı cisim hissi oluşturabilir. Bu his zamanla azalır ve kaybolur. Kronik tedavi gören hastaların % 10 kadarında az derecede, % 1 kadarında ise orta derecede bir konjonktiva hiperemesi söz konusu olabilir. Bazı hastalarda, çoğunlukla da belirtisiz olarak, geçici noktalı epitel erozyonları tespit edilmişitir. Xalatan ile tedavi sırasında, başlıca afak veya ön kamara lensli psödoafak hastalarda, nadiren maküler ödem görülmüştür. Xalatan iriste pigmentasyon artışına neden olmuştur. Xalatan tedavisi sırasında nediren nedeni belirlenemeyen deri döküntüleri bildirilmiştir.

İlaç etkileşimleri:
Latanoprost’un göz içi basıncını düşürücü etkisinin, beta-adrenerjik antagonistler (timolol), adrenerjik agonistler (dipivalil epinefrin), karbonik anhidraz inhibitörleri (asetazolamid), ve en azından kısmi olarak da kolinerjik agonistlerle (pilokarpin) aditif olduğu kısa süreli klinik çalışmalarda gösterilmiştir.

Kullanım şekli ve dozu:
Erişkinler için önerilen dozaj (yaşılar dahil); Önerilen tedavi şekli günde bir kez, hasta göz(ler)e bir damla damlatılmasıdır. Optimal etki Xalatan akşamları uygulandığında elde edilir. Eğer bir doz alınırsa tedavi bir sonraki dozun zamanında uygulanmasıyla devam ettirilir.

Bir önceki yazımız olan X-m Solüsyon Laksatif 250 Ml başlıklı makalemizde X-m Solüsyon Laksatif 250 Ml, X-m Solüsyon Laksatif endikasyonları ve X-m Solüsyon Laksatif formülü hakkında bilgiler verilmektedir.Bir cevap yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.