/ 20 Mayıs 2013, Pazartesi / İlaç Rehberi


Volpan 500 Mg 20 Tablet formulü, Volpan 500 Mg 20 Tablet endikasyonları, Volpan 500 Mg 20 Tablet kullanım şekli:

Analjezik, Antipiretik (NSAİ)

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:
Volpan Tablet ateşli ve/veya ağrılı durumlarda ateş düşürücü ve ağrı giderici olarak kullanılır. Baş ağrısı, migren, diş ağrısı, sancılı adet, çeşitli eklem ağrıları, kas ve sinir ağrıları, ameliyat sonrası ağrıların giderilmesinde etkilidir.

Kontrendikasyonları:
Parasetamol’e karşı hassasiyeti olan kişilerde kullanılmamalıdır.
Anemi, böbrek, kalp, akciğer ve karaciğer hastalığı olanlarda parasetamol sık ve uzun süreli kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:
Yetişkinlerde 10 gün, çocuklarda 5 günden uzun süren ağrılarda, ateşi 39.5oC’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun süren ve tekrarlayan ateş vakalarında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.

– Uzun süreli kullanımdan sonra papiller nekroz görülebilir.
– Ağır böbrek ve karaciğer bozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
– Karaciğeri etkileyen diğer ilaçlar ile tedavi edilen hastalarda doktor önerisi ile kullanılmalıdır.

Gebelik ve laktasyon dönemlerinde ancak doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır

Yan etkiler/Advers etkiler:
Parasetamol tedavi dozlarında toksisiteye yol açmaz. Seyrek olarak kaşıntılı deri döküntüleri ve ürtiker ile larinjeal ödem, anjio ödem, anafilaktoid belirtiler gibi diğer alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. İzole vakalarda nötropeni, trombositopenik purpura bildirilmiştir.

İlaç etkileşimleri:
Karaciğerde metabolize olan ilaçlar ile birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. Yüksek dozda ve uzun süreli kullanımda antikoagülan ilaçların etkisini arttırmaktadır.
Alkol, barbitüratlar ve trisiklik antidepresanlar parasetamol’ün hepatotoksisitesini arttırabilir. Antikonvülzanlar karaciğer enzimlerini indükleyebilir ve parasetamol’ün geçiş metabolizmasını veya klirensini arttırarak terapötik düzeylere ulaşmasını önleyebilir.

Parasetamol üriner 5-hidroksiindolasetik asid (5-HİAA) testinde yalancı pozitif test sonucu verebilir

Kullanım şekli ve dozu:
Yetişkinlerde: her 3-4 saatte bir tablet, maksimum günlük doz 6 tablet.
Çocuklarda: 4-6 yaş; her 4 saatte ½ tablet. Maksimum günlük doz 3 tablet.6-12 yaş; her 4 saatte ½ tablet. Maksimum günlük doz 4 tablet.

Bir önceki yazımız olan Voltaren Emulgel %1 50 Gr Pomad başlıklı makalemizde Voltaren Emulgel %1 50 Gr endikasyonları, Voltaren Emulgel %1 50 Gr Pomad nasıl kullanılır ve Voltaren Emulgel %1 50 Gr Pomad yan etkileri hakkında bilgiler verilmektedir.Bir cevap yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.