/ 20 Mayıs 2013, Pazartesi / İlaç Rehberi


Volog % 0,1 20 Gr Krem formulü, Volog % 0,1 20 Gr Krem endikasyonları, Volog % 0,1 20 Gr Krem kullanım şekli:

Kortikosteroid

Endikasyonları:
VOLOG Krem, kortikosteroid tedavisine cevap veren birçok akut, kronik ve özellikle şu tip dermatozlarda topikal kullanım için endikedir: atopik dermatit, kontakt dermatit, nörodermatit (lichen simplex chronicus), ekzamatözdermatit, enfantil ekzama ve psöriasis. Kapalı sargı metodu ile uygulandığında VOLOG Krem, özellikle psöriasis ve nörodermatit gibi inatçı dermatozların tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:
Akut enfeksiyon, Herpes zoster, gözde ülserli Herpes simplex, canlı aşı uygulandığı dönemler ve gebelikte kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:
Bazı hastalarda topikal kortikosteroidlerin sistemik emilimi geri dönüşümlü hipotalamik-hipofiz-adrenal (HHA) eksen supresyonuna, Cushing sendromu belirtilerine, hiperglisemiye ve glikozüriye sebep olmuştur. Topikal kortikosteroidler oftalmik yoldan kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:
Volmax tabletler bazı hastalarda, iskelet kasında hafif titremelere neden olabilir, özellikle ellerde bu etki daha belirgindir. Bu etki bütün beta-adrenerjik uyarıcılarda görülür. Bu preparat ile rastlanılan titreme sıklığı standart salbutamol tabletlerde görüldüğü kadardır. Bazen baş ağrıları bildirilmiştir. Az sayıda hastada gerginlik hissi bildirilmiştir; bu etki iskelet kasına olan etkiden dolayı meydana gelir, merkezi sinir sisteminin uyarılmasına bağlı değildir. Beta adrenerjik uyaranlara duyarlı olan hastalarda periferal vazodilatasyon ve kalp hızında dengeleyici küçük bir artış olabilir. Geçici adale krampları bildirilmiştir. Nadiren anjiyoödem, ürtiker, bronkospazm, hipotansiyon ve kollaps gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları rapor edilmiştir. Beta-2 agonist tedavisi potansiyel olarak ciddi hipokalemiye neden olabilir. Diğer beta-2 agonistlerde olduğu gibi nadiren çocuklarda hiperaktivite bildirilmiştir. Bazı hastalarda taşikardi meydana gelebilir. Genellikle duyarlı hastalarda kardiyak aritmiler(atriyal fibrilasyon,supraventriküler taşikardi ve ekstrasistoller) bildirilmiştir.

İlaç etkileşimleri:
Salbutamol monoamino oksidaz inhibitörleri (MAOI) ile tedavi edilen hastalarda kontrendike olmamakla birlikte; vasküler sistem üzerindeki etkilerin şiddetlenmesi mümkün olabileceğinden büyük bir dikkatle kullanılmalıdır. Salbutamol, propranolol gibi selektif olmayan beta-bloker ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:
Lezyonlu bölgeye günde 2-3 defa sürülüp hafifçe ovulur.

Bir önceki yazımız olan Volpan 500 Mg 20 Tablet başlıklı makalemizde ateş düşürücü ilaç, baş ağrıcı ilacı ve diş ağrıcı ilacı hakkında bilgiler verilmektedir.Bir cevap yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.