/ 31 Ekim 2013, Perşembe / İlaç Rehberi


Vermidon Hot 12 Poşet formulü, Vermidon Hot 12 Poşet endikasyonları, Vermidon Hot 12 Poşet kullanım şekli:

Formülü:
Her tablette,
Parasetamol DC………..555.55 mg
(500 mg Parasetamole eşdeğer)
Kafein…………………..30 mg

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:
Vermidon Tablet, hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ağrının ateşe eşlik ettiği durumlarda kullanılır.

Kontrendikasyonları:
Parasetamol veya kafeine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. Bu tür bir reaksiyon ortaya çıktığında ilaç kesilmelidir.

Uyarılar/Önlemler:
Önerilen doz aşılmamalıdır. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği taktirde bir defada ağrı için erişkinlerde 10, çocuklarda (12 yaşın altında) 5 günden; ateş için ise erişkinlerde ve çocuklarda 3 günden daha uzun süreyle kullanılmaması önerilmektedir.

Hepatik nekroz (parasetamol aşırı dozunda) doza bağlı bir komplikasyondur.12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir ve protrombin zamanı uzayabilir, ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 g’ın üzerinde alan yetişkinlerde toksisite görülmesi muhtemeldir.

Karaciğer fonksiyon bozukluğunda kullanımı:

Kronik alkoliklerde terapötik dozlardan sonra hepatotoksisite ve ağır karaciğer hasarı ortaya çıkabilir. Günlük toplam doz 2 g’ın altında tutulmalıdır.

Gebelikte kullanımı :

Parasetamol plasentaya geçer. Gebeliğin bütün dönemlerinde rutin olarak kullanılmış olup, kısa süreli tedavi için güvenilir bulunmuştur. Laktasyon periyodunda da verilebilir.

Ancak gerek gebelik gerekse laktasyon dönemlerinde kafein içermeyen formların kullanılması önerilir.

Şiddetli ve tekrarlayan ağrılar ya da sürekli ateş ciddi bir hastalığın işareti olabilir. Ağrı 10 günden uzun süredir devam ediyorsa, kızarıklık mevcutsa ya da 12 yaş altındaki çocuklarda görülen artritik ve romatizmal hastalıklarda derhal doktora başvurulmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:
Önerildiği şekilde kullanıldığında Vermidon ciddi toksisite ve yan etkiye yol açmaz. Nadiren aşağıdaki yan etkiler görülebilir:

Hematolojik; hemolitik anemi, nötropeni, lökopeni, pansitopeni, trombositopeni.

Allerjik; cilt döküntüleri, ürtiker ve eritem şeklinde cilt reaksiyonları ateş.

Diğer; hipoglisemi, sarılık.

Ayrıca kafeine bağlı olarak nadiren uykusuzluk, huzursuzluk, sinirlilik tremor, taşikardi, çarpıntı ve diürez ortaya çıkabilir.

İlaç etkileşimleri:
-Oral antikoagülanlar; hipotrombinemik etki artar.Parasetamol antitrombositer aktivite göstermediğinden ve gastrointestinal kanamaya neden olmadığından antikoagülan tedavi gören hastalarda Vermidon Tablet asetil salisilik asitten daha emniyetlidir.

-Oral kontraseptifler parasetamolün metabolizmasını artırıp yarı ömrünü azaltırken, kafeinin metabolizmasını inhibe edip farmakolojik etkisini arttırabilirler.

Narkotik ve antikolinerjikler; mide boşalımını geciktiren ilaçlar parasetamolün absorpsiyon oranını azaltabilirler. Metoklopramid ise ince barsaktan parasetamol emilimini hızlandırabilir.

Etanol; Kronik yüksek dozlarda parasetamol toksisitesini arttırır.

Diflunisal; Parasetamol’ün plazma seviyesini önemli ölçüde arttırır.

Kloramfenikol; Vermidon ile birlikte kullanıldığında serum kloramfenikol seviyesi yükselebilir.

Kullanım şekli ve dozu:
Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde;

Erişkinlerde ortalama günlük doz 6-8 saat arayla 1 veya 2 tablettir. 24 saatte toplam 8 tabletten fazla alınmamalıdır.

Çocuklarda; 6-12 yaş arası 6 saatte bir 1/2 tablet verilir. 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılması uygun değildir.Çocuklarda 4 saatten daha sık aralarla ve 24 saatte toplam 4 dozdan daha fazla verilmemelidir.

AŞIRI DOZ ve TEDAVİSİ :

Semptomları; akut zehirlenmede siyanoz, anemi, sarılık, cilt döküntüleri, ateş, kusma, santral sinir sisteminde uyarılma, delirium, depresyon, koma, vasküler kollaps, konvülziyon görülebilir. Ancak sıklıkla spesifik erken semptom ve bulgu vermez. Hepatotoksik doz 10 g (140 mg/kg), minimal letal doz ise 15 g’dır (200 mg/kg). Genellikle ilk 48-72 saatte hepatotoksiteye ait laboratuvar bulguları yoktur. N-asetil sistein veya metionin, aşırı doz alındıktan sonraki 10-12 saat içinde verildiği takdirde karaciğer toksik etkilerden korunur.

Önerilen N-asetil sistein dozu başlangıçta 140 mg/kg, bilahare her 4 saatte bir (toplam 17 doz verilmek kaydı ile) 70 mg/kg’dır.İntoksikasyon durumunda spesifik antidot yanında gerekli ilk müdahale olarak şuuru açık hastalarda kusturma ve mide lavajı uygulanmalıdır.

Bir önceki yazımız olan Verrutol 15 Gr Siğil İlacı başlıklı makalemizde Siğil İlacı, Verrutol 15 Gr Siğil İlacı endikasyonları ve Verrutol 15 Gr Siğil İlacı formülü hakkında bilgiler verilmektedir.Bir cevap yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.