/ 01 Kasım 2013, Cuma / İlaç Rehberi


Uriseptin 50 Mg 48 Kapsül formulü, Uriseptin 50 Mg 48 Kapsül endikasyonları, Uriseptin 50 Mg 48 Kapsül kullanım şekli:

Endikasyonları:
Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu; sistit, üretrit, piyelit, prostatit sistosel ve piyelonefrit gibi idrar yolları enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Ayrıca ürogenital operasyonlardan önce ve sonra ve devamlı sonda uygulanan durumlarda profilaktik amaçla kullanılabilir.

Kontrendikasyonları:
Daha önce allopürinol’e karşı ciddi reaksiyon gösteren hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:
Laktasyonda kesin gerekli görülmedikçe kullanılmaz. Nalidiksik asit ve oksolinik asitle geçimsizdir. Probenisidle birlikte kullanımı kan konsantrasyon düzeyini yükseltir. Uzun süreli ve aşırı dozda kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:
Gastrointestinal bozukluk, hipersensivite ve renal bozukluk gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç etkileşimleri:
Allopürinol azatioprin ve merkaptopürin’in metabolizmasını inhibe eder ve birlikte kullanıldıkları takdirde bu iki ilacın dozları normal dozun 1/4 ila 1/3’üne kadar azaltılmalıdır.

-Siklofosfamid ve diğer antineoplastik ilaçların kemik iliği toksisitesini arttırabilir.

-Teofilin ve diğer ksantinlerin klerensini de azaltabilir; bu ilaçların da dozlarının azaltılması gerekebilir.

-Özellikle böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda tiazid gurubu diüretiklerle birlikte kullanıldığında allerjik reaksiyonların insidansı artmaktadır.

-Oral antikoagülanların etkilerini arttırabilir

-Çok sayıda ilaç, ürik asit konsantrasyonunu arttırır, allopürinol dozunun buna göre ayarlanması gerekir.

-Ampisilin veya amoksisilin ile birlikte kullanıldığında cilt raşı insidansı artabilir.

-Klorpropamid’in yarı ömrünü uzatabilir. Böbrek yetmezliğinde birlikte kullanıldığında hipoglisemi riski artabilir.

-Kronik böbrek yetmezliğinde kaptoprille kullanıldığında allerjik reaksiyon riski artabilir.

-Tamoksifenle birlikte kullanıldığında hepatik toksisite riski artabilir.

Kullanım şekli ve dozu:
Erişkinlerde 4×1-2 kapsül/gün Çocuklarda 4 eşit kısımda uygulanan 5-7mg/kg/gün dozda kullanılır. Renal yetmezliği olanlarda dikkatle kullanımalıdır.

Bir önceki yazımız olan Vaxigrip başlıklı makalemizde grip aşısı endikasyonları, grip aşısı formülü ve grip aşısı nasıl uygulanır hakkında bilgiler verilmektedir.Bir cevap yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.