/ 01 Kasım 2013, Cuma / İlaç Rehberi


Urfamycin 250 Mg 16 Kapsül formulü, Urfamycin 250 Mg 16 Kapsül endikasyonları, Urfamycin 250 Mg 16 Kapsül kullanım şekli:

Endikasyonları:
Urfamycin, tiamfenikol’e duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu infeksiyonlarda endikedir;
· Genitoüriner sistem infeksiyonları: Sistit, sistopiyelit, piyelonefrit, gonokokların neden olduğu üretrit, spesifik olmayan üretrit, bakteriyel prostatit, orşit orşiepididimit, endometrit, parametrit
· Karaciğer-safra yolu infeksiyonları: Kolesistit, kolanjit, kolanjiolit
· Barsak infeksiyonları: Enterit, gastroenterit, besin zehirlenmesi, yaz ishali, tifo, paratifo ve sistemik salmonellozlar.
· Solunum yolu infeksiyonları: Tonsillit, akut ve kronik sinüzit ile akut ve kronik bronşit
· Diğer infeksiyonlar: Brusellozis, boğmaca, sellülit ve abse gibi yara infeksiyonları.

Kontrendikasyonları:
Tiamfenikol’e karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, kemik iliği supresyonu bulunanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:
Böbrek yetersizliği olanlarda (kreatinin klirensi 50 ml/dak’nın altında olanlarda) ve 65 yaş üzerindekilerde doz azaltılmalıdır.
Uzun süreli ilaç uygulaması sırasında miyelosupresyon gelişme olasılığı artar ancak bu aplastik anemi gibi geri dönüşümsüz değildir. Bu nedenle uzun süreli yüksek doz uygulama sırasında periyodik kan kontrolleri yapılmalıdır.
Gebelerde ve yeni doğanlarda emniyeti henüz kesinlik kazanmamıştır. Ancak gerekiyorsa hekim kontrolü altında kullanılmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:
Bulantı, kusma, glossitis, stomatitis, diare ve enterokolit gibi seyrek olarak görülebilen gastrointestinal reaksiyonlar, ateş ve vesiküler döküntü, ürtiker gibi hipersensitivite reaksiyonları olası yan etkilerdir. Ayrıca uzun süreli kullanımda, doza bağımlı ve geri dönüşümlü olarak hemoglobin, hemotokrit, lökosit ve trombosit sayısında azalma gibi reversibl kemik iliği depresyonu yapabilir. Hematolojik yan etki riski böbrek yetersizliği olanlarda ve yaşlılarda daha belirgindir. Tiamfenikol ile, kloramfenikolde gözlenen dozdan bağımsız gecikmiş veya irreversibl aplastik anemi bildirilmediği gibi tek doz uygulamada da kan tablosunu etkilemez.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:
Uzun süreyle geniş alanlarda kullanıldığı takrtirde sistemik absorbsiyonu artacağından ve Fenitoin, Barbitüratlar ve Rifampisin ile birlikte kullanıldığı taktirde Hidrokortikozun hepatik eliminasyonu hızlanabilir, buna paralel olarak farmakolojik etkide azalma görülebilir. Antikoagülanlara cevap azalabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Yetişkinlerde:
Günlük doz 1.5 g’ dır, 8 saat ara ile uygulanır.
Tifo ve diğer salmonellozlarda ilk 5-6 gün 3 g/gün’e dek çıkılabilir.
Gonore’de 2.5 g tek doz önerilir.

Çocuklarda:
Standart Pozoloji: 30 mg/kg/gün’dür.
Tifo ve diğer salmonellozlar ile ağır vakalarda doz, hekim kontrolünde 5 gün süre ile 50 mg/kg/gün’dür.

Böbrek Yetersizliğinde:
Kreatinin klirensi 50-20 ml/dak olanlarda günde 2 kez 500 mg tiamfenikol
Kreatinin klirensi 20-5 ml/dak olanlarda günde 1 kez 500 mg tiamfenikol

Yaşlılarda:
65 yaş üzerinde: Günde 2 kez 500 mg tiamfenikol

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ:
Tiamfenikol’ün toksik serum düzeyi ile ilgili veri yoktur.
Aşırı doz alındığında destek tedavi uygulanır.

Bir önceki yazımız olan Uriseptin 50 Mg 48 Kapsül başlıklı makalemizde Uriseptin 50 Mg endikasyonları, Uriseptin 50 Mg formülü ve Uriseptin 50 Mg kullanımı hakkında bilgiler verilmektedir.Bir cevap yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.