/ 01 Kasım 2013, Cuma / İlaç Rehberi


Ulcuran 150 Mg 30 Tablet formulü, Ulcuran 150 Mg 30 Tablet endikasyonları, Ulcuran 150 Mg 30 Tablet kullanım şekli:

Formülü:
Ulcuran 150 mg Film Tablet; her bir film tablette, 150 mg ranitidin aktivitesine eşdeğer ranitidin hidroklorür ve yardımcı madde olarak etil alkol ve titanyum dioksit içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:
– Duodenum ülseri, selim mide ülseri ve anastomoz ülserinin tedavisi,
– Duodenum ve mide ülseri nükslerinin önlenmesi,
– Mide asidinin azaltılmasının gerekli olduğu düşünülen (hiperasidite, gastrit ve dispepsi gibi) durumlar
– Tek dozla, doğum ve genel anestezi esnasındaki asid aspirasyonunu önleme,
– Zollinger-Ellison sendromu,
– Reflü özofajit

Kontrendikasyonları:
Ranitidin hidroklorür’e hipersensitivitesi olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:
Uygulamaya başlamadan önce hasta, gastrik malignite olasılığı açısından incelenmelidir.
Böbrek işlevleri bozuk olan hastalarda doz kreatinin klirensine göre azaltılarak uygulanır (Bkz. Dozaj ve Uygulama). Ulcuran (ranitidin hidroklorür) karaciğerde metabolize edildiğinden karaciğer işlev bozukluğu olan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır.

Ulcuran (ranitidin hidroklorür) uygulanan hastalarda idrarda protein, sulfosalisilik asid testi ile aranmalıdır, diğer testler yanlış pozitif sonuç verebilir.
Hayvan deneylerinde ve standart bakteri testlerinde tümörojenik, karsinojenik veya mutajenik etki görülmemiştir.
Mutad insan dozunun 160 katının uygulandığı tavşan ve sıçanlarda Ulcuran (ranitidin hidroklorür) ile fertilite veya fetus üzerinde herhangi bir zararlı etki saptanmamış olmakla beraber gebelerde mutlaka gerekli olmadıkça kullanılmaması uygundur. Ulcuran (ranitidin hidroklorür) süte geçer, süt veren annelere mecbur kalmadıkça uygulanmamalıdır. Çocuklardaki tecrübeler sınırlıdır; etkinlik ve güvenilirliği konusunda henüz yeterli bilgi yoktur.

Yan etkiler/Advers etkiler:
Nadir olarak ve tedaviye ara vermeyi gerektirmeyecek şekilde baş ağrısı, halsizlik, baş dönmesi, somnolans, uykusuzluk; taşikardi, bradikardi; kabızlık, diyare, bulantı, kusma, abdominal rahatsızlık ve ağrı; SGPT yükselmesi, reversibl hepatit; reversibl lökopeni, granülositopeni, trombositopeni, pansitopeni; artralji; der idöküntüsü ve çok nadiren saç dökülmesi bildirilmiştir. Jinekomasti, impotans ve libido azalması da bildirilmiş ise de görülme sıklığı genel populasyondan farklı değildir.

İlaç etkileşimleri:
Heparin gibi kan pıhtılaşması üzerine etki eden ilaçların aspirin, indometasin, fenilbutazon, dipiridamol gibi platelet fonksiyonlarını değiştiren ilaçların ve gastrointestinal sistemde ülser ve kanamaya sebebiyet verebilecek bilinen ilaçların kullanılmaları halinde kanama riskinde ani olarak artış görülebilir. £-aminokaproik asit veya traneksamik asit gibi antifibrinolitik ajanlarla azalir. Urokinazın diğer ilaçlarla gerek şırınga ve gerekse infüzyon hattından karıştırılmaması tavsiye edilir.

Kullanım şekli ve dozu:
Duodenal ülser ve selim mide ülseri: Sabah-Akşam bir veya gece yatarken iki adet Ulcuran (ranitidin hidroklorür) 150 mg tablet 4-8 hafta süre ile uygulanır. Ülser tamamen iyileştikten sonra nüksleri önlemek amacıyla günde bir kez (150 mg) gece yatarken uygulama ile idame tedavisi sürdürülür. Ulcuran (ranitidin hidroklorür) antasidlerle birlikte uygulanabilir.
Zollinger-Ellison sendromu gibi patolojik hipersekresyon durumları: Tedaviye sabah-akşam uygulanan Ulcuran (ranitidin hidroklorür) 150 mg tablet ile başlanır. Doz hastanın ihtiyacına göre arttırılır.

Zollinger Ellison’lu hastalarda günde 6 g’a kadar dozlar uygulanmış ve iyi tolere edilmiştir.
Ulcuran (ranitidin hidroklorür) asid aspirasyonu sendromu riski altında bulunduğu düşünülen hastalarda genel anestezi uygulanmadan 60-90 dakika önce 150 mg’lık bir oral doz şeklinde verilebilir. Ameliyat süresi uzamış ise gerektiğinde parenteral dozlar uygulanabilir. Doğum sırasında, doğumun başlangıcında 150 mg’lık oral doz uygulanır, gereğine göre tekrarlanabilir. Asid aspirasyonuna karşı diğer gerekli önlemler de alınmalıdır.

Reflü özofajitte özofajiti iyileştirmek ve semptomları yok edebilmek için Ulcuran (ranitidin hidroklorür) günde 2 kez 150 mg dozda 4-8 hafta süre ile uygulanır.
Böbrek işlev bozukluğu olan hastalarda: Kreatinin klirensi 50 ml/dk’nın altında olan hastalarda 150 mg’lık Ulcuran (ranitidn hidroklorür) dozunun günde bir kez uygulanması önerilir. Hastanın durumuna göre doz 12 saatte bir uygulanabilir. Hemodiyaliz dolaşımdaki ranitidin düzeyini azalttığından, bu hastalarda doz şemasının hemodiyaliz sonrasına bir doz isabet edecek şekilde düzenlenmesi uygundur.Aşırı doz durumunda klinik izleme ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

Bir önceki yazımız olan Ultralan Pomad 20 Gr başlıklı makalemizde Ultralan Pomad 20 Gr endikasyonları, Ultralan Pomad 20 Gr formülü ve Ultralan Pomad 20 Gr kullanımı hakkında bilgiler verilmektedir.Bir cevap yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.