/ 02 Kasım 2013, Cumartesi / İlaç Rehberi


Tantum 50 Mg 20 Draje formulü, Tantum 50 Mg 20 Draje endikasyonları, Tantum 50 Mg 20 Draje kullanım şekli:

Formülü:
Bir drajede 50 mg benzidamin HCl, şeker ve titan dioksit bulunur.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:
Cerrahi-Ortopedi-Travmatoloji: Doku zedeleyici ve/veya iltihaplı dokulardaki ameliyatlar; burkulma, çıkık, ezik, tendonit, bursit, yanık vs.
Odontoloji ve Çene Cerrahi: Diş ve dişeti iltihapları, ameliyatları, plastik cerrahide.
Kulak Burun Boğaz: Tonsillit, sinüzit ve ameliyatları; burun, kulak ameliyatları.
Üroloji ve Kadın Doğum: İltihapları ve ameliyatları.

Kontrendikasyonları:
Gebelerde ve ilaca daha önce hassasiyet göstermiş olanlarda kullanılmaz.

Uyarılar/Önlemler:
Her ne kadar tavsiye edilen ortalama tedavi süresi 7-15 gün gibi kısa olarak bildirilmiş ve şimdiye kadar böbreklerde bozukluk yaptığına dair literatürde hiçbir bildiri olmamışsa da uzun süreli kullananlarda kimyasal kan analizleri, böbrek fonksiyon testleri yapılmalı ve bozukluk saptanırsa tedavi derhal kesilmelidir.Non-steroid antienflamatuar ilaçlar karaciğer bozukluğu olan kişilerdeancak çok gereklilik arzettiği zaman verilmeli ve uzun süreli tedavi görenlerde fonksiyon testleri ile kontrol yaptırılmalıdır.Birlikte alkol kullanılmamalıdır. Hastanın hiperasiditesi varsa tedavi edilmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:
Seyrek ve genellikle hafiftir; en çok görülen yan etki bulantı, epigastrik basınç ve yanma hissidir. Daha nadir olarak uykusuzluk, fotosensitif döküntü, baş dönmesi, sersemlik, çarpıntı, görme bozukluğu bildirilmiştir. NSAİA’ın yan etkileri yaşlı kimselerde daha sık görüldüğünden, bunlarda en düşük etkili doz kullanılmalıdır.

İlaç etkileşimleri:
Her ne kadar şimdiye kadar diğer ilaçlarla olumsuz anlamlı bir etkileşme bildirilmemişse de, non-steroid antienflamatuar ajanların hastada mevcut diğer hastalıkların tedavisi için kullanılan diğer ilaçlarla etkileşmesinin o hastalıkların tedavisini etkileyebileceği gözönünde tutulmalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:
Ağızdan bir defalık dozu : 0.7-1 mg/kg’dır. Doktor başka şekilde tavsiye etmediği taktirde günde ortalama 3 defa 1 draje tok karnına alınır. Gerekirse gece yatmadan 2 saat önce 1 draje daha alınabilir. Bir defalık azami doz 2 draje, günlük azami doz 4 drajedir. Tedavi süresi ortalama 7-15 gündür.

DOZ AŞIMI ve TEDAVİSİ
Aşırı doz halinde ajitasyon, sıkıntı, halüsinasyon ve klonik konvülsiyon, daha seyrek somnolans ve prostrasyon bildirilmiştir. Antidotu yoktur.

Eliminasyonu süratlendirici semptomatik tedavi uygulanır: Konvülsiyon için klorpromazin ve klordiazepoksid etkili bulunmuştur

Bir önceki yazımız olan Tantum Verde başlıklı makalemizde Tantum Verde endikasyonları, Tantum Verde formülü ve Tantum Verde kullanımı hakkında bilgiler verilmektedir.Bir cevap yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.