/ 02 Kasım 2013, Cumartesi / İlaç Rehberi


Talcid 0,5 Gr 40 Çiğneme tableti formulü, Talcid 0,5 Gr 40 Çiğneme tableti endikasyonları, Talcid 0,5 Gr 40 Çiğneme tableti kullanım şekli:

Formülü:
Bir çiğneme tableti 500 mg hidrotalsit (magnezyum-aluminyum-hidroksit-karbonat-hidrat), ayrıca tatlandırıcı olarak sakkarin sodyum içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:
Talcid; hiperasidite ile kendini gösteren mide rahatsızlıklarının (mide yanması, ekşime, şişkinlik, hazımsızlık), dispepsi, gastrit, mide ve duodenum ülseri, reflü özofajit ve hiatus hernisinde reflü semptomlarının tedavisinde endikedir. Ayrıca gebelik ve sinirsel hazımsızlıklar ile aşırı yemeğin, kahve, alkol, nikotin ve bazı ilaçların sebep olduğu hiperasidite semptomlarının tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:
Hidrotalsitin bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

Uyarılar/Önlemler:
Böbrek yetmezliği mevcut olan şahıslarda (kreatinin klirensi < 30 ml/dak.) serum magnezyum ve aluminyum düzeyleri muntazam aralıklarla kontrol edilmeli ve yüksek dozajlı uzun süreli tatbiklerden kaçınılmalıdır. Uzun süre kullanıldığında serum aluminyum düzeyi kontrol edilmeli ve 40 µg/ml'yı aşmamasına dikkat edilmelidir. Genellikle bir antasit alındıktan sonraki 1-2 saat içerisinde başka bir ilaç alınmaması tavsiye edilir. Talcid Çiğneme tabletinin gebelik ve emzirme esnasında herhangi bir zararlı etki oluşturduğu rapor edilmemiştir. Yan etkiler/Advers etkiler:
Talcid, çok iyi tolere edilir. Nadiren yüksek dozlarda hafif bulantı ve gaitada yumuşama görülebilir. Ancak bu yan etkiler genellikle önerilen tedavi dozları ile görülmez ve ilaç alımı kesildiğinde ortadan kalkar.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:
Talcid; tetrasiklin, demir preparatları, digoksin, simetidin, kenodesoksikolik asit ve kumarin türevleri gibi ilaçların absorbsiyonunu etkileyebileceğinden, bu ilaçlarla birlikte alınmamalıdır.

Diğer ilaçlar ise Talcid’den 1-2 saat önce veya sonra alınmalıdır. Laboratuar testleri üzerinde hiçbir olumsuz etkisi yoktur.

Kullanım şekli ve dozu:
Hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde, yetişkinlere yemeklerden 1/2 saat sonra, yatmadan evvel veya mide şikayetleri ortaya çıkınca 1-2 çiğneme tableti almaları önerilir.

6-12 yaş arasındaki çocuklara yetişkin dozunun yarısı verilir.

Mide ve duodenum ülserlerinin Talcid ile tedavisinde, belirtiler sona erdikten sonra en az 4 hafta daha Talcid kullanımına devam edilmelidir.

Tabletler yutulmadan önce tamamen çiğnendiğinde, optimum etki sağlanmış olur.

Doz Aşımı ve Tedavisi :
Talcid ile ilgili bir intoksikasyon vakası bildirilmemiştir. Talcid uzun süreli tedavilerde, gerekirse haftalar ve aylarca kullanılabilir.

Bir önceki yazımız olan Tanflex Gargara başlıklı makalemizde Tanflex Gargara endikasyonları, Tanflex Gargara formülü ve Tanflex Gargara kullanımı hakkında bilgiler verilmektedir.Bir cevap yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.