/ 14 Kasım 2013, Perşembe / İlaç Rehberi


Sirdalud 2 Mg 30 Tablet formülü, Sirdalud 2 Mg 30 Tablet endikasyonları, Sirdalud 2 Mg 30 Tablet kullanım şekli:

Formülü:
1 tablet 2 mg tizanidin içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:
Ağrılı kas spazmları:
– Omurgadaki statik ve fonksiyonel bozukluklara beraber görülen (servikal ve
lomber sendromlar).
– İntervertebral disk hernisi veya kalçadaki osteoartrit gibi durumların ameliyatı
sonrasında görülen.
Nörolojik bozukluklara bağlı spastisite:
– Örneğin multipl skleroz, kronik myelopati, omuriliğin dejeneratif hastalıkları,
serebrovasküler olaylar ve serebral palsi.

Kontrendikasyonları:
Tizanidin ya da bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı
duyarlık. Belirgin olarak bozulmuş karaciğer işlevi.(Bakınız: Farmakokinetik
özellikleri)

Uyarılar/Önlemler:
Tizanidinle bağlantılı karaciğer disfonksiyonu nadiren ve 12 mg’a kadar
dozlarda bildirildiğinden, 12 mg ve üzerinde doz uygulanan hastalarda ve
açıklanamayan mide bulantısı, anoreksi ve halsizlik gibi karaciğer
disfonksiyonu düşündürebilen klinik belirtilerin olduğu hastalarda ilk dört ay
karaciğer fonksiyon testlerinin aylık olarak izlenmesi önerilir. SGPT ve
SGOT’nin serum düzeyleri sürekli olarak normalin üst sınırının üç katının
üzerinde kalırsa Sirdalud tedavisi kesilmelidir.

Böbrek yetmezliği olan (kreatinin klirensi < 25 ml/dk) hastalarda tedaviye günde bir kez 2 mg ile başlanması önerilir. Doz arttırımı tolerabilite ve etki göz önüne alınarak yavaş yavaş yapılmalıdır. Etkinliğin arttırılmasının gerektiği durumlarda önce günlük tek dozun arttırılması, daha sonra uygulama sıklığının arttırılması önerilmektedir. Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı:
Gebelerde kontrollü çalışmalar olmadığından tizanidin yararın açıkça riskten
yüksek olduğu durumlar haricinde gebelikte kullanılmamalıdır.
Tizanidin emzirme döneminde alınmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi:
Sersemlik hissi olan hastaların araba ve makina kullanma gibi azami dikkat
gerektirecek faaliyetlerden kaçınmaları önerilir.

Yan etkiler/Advers etkiler:
Sıklık tahmini: çok sık ≥ %10; sık ≥ %1 – < %10; seyrek ≥ %0.1 - < %1; nadir ≥ %0.01- <%0.1; çok nadir < %0.01. Ağrılı kas spazmlarının tedavisinde, önerilen düşük dozlarda kalındığında, yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Sık: uyku hali, baş dönmesi, yorgunluk, sersemlik hissi, hafif tansiyon düşmesi, ağız kuruluğu. Nadir: bulantı, gastrointestinal rahatsızlık. Spastisite tedavisinde önerilen daha yüksek dozlarda, yukarıda belirtilen yan etkiler daha çok ve belirgin olarak görülür. Buna rağmen, tedavinin kesilmesini gerektiren durumlara çok seyrek rastlanmaktadır. Ek olarak görülebilen etkiler:
Sık: hipotansiyon, bradikardi.
Nadir: Kas zayıflığı, uykusuzluk, uyku bozuklukları, halüsinasyonlar, serum
transaminaz seviyelerinde geçici artışlar.
Çok nadir: akut hepatit.

İlaç etkileşimleri:
Diüretikler de dahil olmak üzere, antihipertansif ilaçlarla beraber
kullanıldığında, nadir olarak hipotansiyon ve bradikardiye neden olabilir.
Alkol ve sedatifler Sirdalud’un sedatif etkisini artırabilirler.

Kullanım şekli ve dozu:
– Ağrılı kas spazmlarının tedavisi:Günde 3 kere 2-4 mg tablet. Ciddi
vakalarda gece yatmadan önce 2-4 mg’lık ilave bir doz alınabilir.
– Nörolojik bozukluklara bağlı spastisite: Pozoloji hastanın kişisel
gereksinimine göre ayarlanır.

Başlangıçta günlük doz, 3 defada alınacak toplam 6 mg’ı geçmemelidir. Bu
doz giderek her yarım haftada veya her haftada 2-4 mg artırılabilir. Tedavide
optimum etkiye, genellikle eşit aralıklarla 3 veya 4 defada alınan günlük
toplam 12-24 mg arasındaki dozla erişilir. Günlük doz 36 mg’ı geçmemelidir.

Çocuklarda uygulama:
Çocuklarda deneyim sınırlı olduğundan Sirdalud’un bu hasta popülasyonunda
uygulanması önerilmez.

Yaşlılarda uygulama:
Yaşlılarda Sirdalud uygulaması ile ilgili deneyim sınırlıdır. Farmakolojik veriler
yaşlılarda renal klirensin bazı olgularda belirgin azaldığını gösterir. Bu nedenle
yaşlılara Sirdalud uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ:
Sirdalud doz aşımı ile ilgili az sayıda bildirim alınmıştır. 400 mg Sirdalud alan
bir hasta da dahil sadece Sirdalud’un aşırı dozunu aldığı bildirilen tüm
hastalarda, iyileşmede bir zorlukla karşılaşılmamıştır.
Semptomlar: bulantı, kusma, hipotansiyon, sersemlik hissi, miyozis, solunum
güçlüğü, koma, huzursuzluk, uykuya eğilim.

Tedavi: Yüksek dozda aktif kömürün tekrarlanan uygulamaları ile ilacın
eliminasyonu önerilir. Zorlu diürezin Sirdalud eliminasyonunu hızlandırması
beklenir. Ek tedavi semptomatik olmalıdır.

Bir önceki yazımız olan Sokol 200 Ml Likit başlıklı makalemizde kabızlık ilacı, Sokol 200 Ml Likit endikasyonları ve Sokol 200 Ml Likit formülü hakkında bilgiler verilmektedir.Bir cevap yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.