/ 16 Kasım 2013, Cumartesi / İlaç Rehberi


Riasin 50 Kapsül formülü, Riasin 50 Kapsül endikasyonları, Riasin 50 Kapsül kullanım şekli:

Endikasyonları:
Duyarlı Staph. aureus, Strep. pyogenes, D. pneumoniae ve özellikle M. tüberkülosisin neden olduğu; Abse, açık travma, cilt ülserasyonları, dermatit, dış ve orta kulak enfeksiyonları, doğum ve düşüklerden sonra görülen enfeksiyonlar, enfekte yara, favus, furonküloz, gözkapağı iltihabı, hepatokolanjit, keratit, keratokonjonktivit, kolesistit, konjonktivit, lepra, mastit, osteomiyelit, piyodermit, piyodermit, sellülit, Staph septisemisi, tüberkülozun lokal tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:
Etken maddeye duyarlılık , sarılık, gebeliğin özellikle ilk 3 ayında, yeni doğanlarda ve laktasyon dönemlerinde kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:
Alkoliklerde, karaciğer hastalığı olanlarda, safra yolları tıkalı olanlarda ve izoniazidle birlikte kullanımlarda dikkatli olunmalı ve sık sık SGOT ve SGPT değerleri ölçülmelidir. Kümarin türü antikoagülan, oral kontraseptifler metadon, oral antidiyabetikler, dijitoksin, kinidin, dizopiramid, dapson, kortikosteroidler ve alkolle birlikte kullanılmaz. İdrar, dışkı, tükürük, balgam, ter ve gözyaşının portakal rengine boyayacağı hastaya bildirilmelidir. Yaşlılar, yetersiz beslenen hastalar ve çok küçük çocuklarda izoniazidle birlikte kullanımlarda dikkatli olunmalıdır. PAS’la birlikte yapılan uygulamalar en az 3 saat aralıkla gerçekleştirilmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:
Hepatotoksisite, baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik hali, trombositopeni ve allerjik cilt belirtileri gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç etkileşimleri:
Budesonidin, rinit tedavisinde kullanılan hiçbir ilaçla etkileşimi gözlenmemiştir. Kortikosteroidlerin metabolizmasındaki temel enzim olan sitokrom P450 3A’nın güçlü bir inhibitörü olan ketokonazol, oral yoldan uygulanan budesonidin plazma düzeyini yükseltir. Önerilen dozlarda, oral yoldan uygulanan budesonidin farmakokinetiği üzerinde simetidinin etkisi hafif, ancak klinik açıdan önemsiz, omeprazolün ise hiçbir etkisi yoktur.

Kullanım şekli ve dozu:
KapsüI-Süspansiyon: tüberkülozda günlük doz erişkinlerde tek doz halinde 600 mg 12 yaşına kadar olan çocuklarda 10-15 mg/kg’dır (çocuklarda günlük doz 600 mg’dan fazla olmamalıdır) Diğer enfeksiyonlarda günlük doz Erişkinlerde 2x300mg (şiddetli vakalarda 2×450-600mg’a kadar çıkarılabilir) çocuklarda 2x10mg/kg’dır. Preparatın oral formu yemeklerden 1/2-1 saat önce ve aç karına kullanılır.

Bir önceki yazımız olan Sabalaks 30 Gr Lavman başlıklı makalemizde lavman ilacı, Sabalaks 30 Gr Lavman endikasyonları ve Sabalaks 30 Gr Lavman formülü hakkında bilgiler verilmektedir.Bir cevap yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.