/ 16 Kasım 2013, Cumartesi / İlaç Rehberi


Prednol-l 20 Mg 1 Ampul formülü, Prednol-l 20 Mg 1 Ampul endikasyonları, Prednol-l 20 Mg 1 Ampul kullanım şekli:

Formülü:
Her liyofilize ampul, 20-40 mg metilprednisolona eşdeğer metilprednisolon sodyum süksinat içerir.
Her liyofilize ampul, 250 mg metilprednisolon sodyum süksinat içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:
Şoklar
Ödemler
Çok ciddi enfeksiyonlar
Status astmatikus
Kollajen hastalıklar
Pemfigus
Ciddi alerjik reaksiyonlar
Böbrek transplantasyonu

Kontrendikasyonları:
Uzun süreli tedavilerde; herpes simpleks, kratitis, akut psikoz, latent veya aktif tüberkülozlu hastalarda (buna rağmen bazı akciğer ve menenjit tüberküloz vakalarında anti-tüberküloid ajanlarla beraber uygulanması hayat kurtarıcı olabilir); relatif olarak, peptik ülser, Cushing sendromu, divertikülit, barsakta yeni oluşmuş anastomoz, osteoporoz, renal yetmezlik, tromboembolik temayüllerde, kronik psikotik reaksiyonlarda, varisella, fungal hastalıklar ve diğer ekzamatöz hastalıklarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:
Beklenmeyen bir stresle karşılaşan hastalarda stresli durumdan önce, stresli durum sırasında ve sonrasında çabuk etkili kortikosteroidler artırılmış dozlarda kullanılmalıdır. Kortikosteroidler enfeksiyonların bazı belirtilerini maskeleyebilir ve bunların kullanımı sırasında yeni enfeksiyonlar görülebilir. Uzun süreli kortikosteroid kullanımı posterior subkapsüler katarakt ve glokom oluşumuna yol açabilir, optik sinirlere hasar verebilir ve mantar ya da virüslere bağlı sekonder oküler enfeksiyonların ortaya çıkmasını artırabilir. Parenteral kortikosteroid tedavisi uygulanan hastalarda nadiren anafilaktik reaksiyonlar görülebilir, özellikle hastalarda ilaç alerjisi ile ilgili bir geçmiş varsa, uygulamadan önce gerekli önlemler alınmalıdır.

Steroidler nonspesifik ülseratif kolit, divertikülit, yeni intestinal anastomozlar, aktif ya da latent peptik ülser, renal yetmezlik, hipertansiyon, osteoporoz ve myastenia graviste dikkatli kullanılmalıdır. İmmünosüpresif dozlarda kortikosteroid uygulanan hastalarda canlı aşı kullanımı kontrendikedir; bu hastalarda öldürülmüş ya da inaktive aşılar kullanılabilir. Latent tüberkülozlu ya da tüberkülin reaktivitesi olan hastalarda kortikosteroid uygulanması durumunda yakın takip gerekir. Hamilelerde kullanım emniyeti kanıtlanmamıştır. Hamilelik sırasında zorunlu olarak fazla kortikosteroid kullananların bebekleri hipoadrenalizm olasılığına karşı kontrol edilmelidir. Ayrıca uzun süreli tedavilerde, bebek ve küçük çocukların büyüme ve gelişmeleri dikkatle izlenmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:
Metilprednisolon tedavisi sırasında görülen yan etkiler, genellikle başka kortikosteroidlerde rastlananlara oranla daha hafif ise de şekil bakımından diğerlerinin aynıdır. Glukokortikoidlerle tedavide ortaya çıkan peptik ülser, enfeksiyonlara karşı direncin azalması, osteoporoz oluşumu, psişik bozukluklar, hirsutizm, amenore, akne, purpura gibi yan etkilere metilprednisolon tedavisinden sonra rastlanabilirse de bunlar daha hafif belirtiler halinde görülür. PREDNOL-L genellikle akut olgularda kısa süreli kullanıldığı için, uzun ve devamlı kortikosteroid tedavilerinde görülen yan etkilere rastlanmaz.

İlaç etkileşimleri:
Rifampisin, fenobarbital ve fenitoin gibi enzim salgılanmasını kamçılayan ajanlar kortikosteroidlerin hepatik bağlanması ve safradan atılmasını hızlandırdığından aktif metilprednisolon düzeylerini düşürür; antikoagülanlara cevap azalabilir. Özellikle erkeklerde salisilatların metabolizmasını hızlandırır.

Kullanım şekli ve dozu:
İV ve İM kullanılabilir. Başlangıç dozları İV uygulanır; sonraki dozlar , hastanın durumuna göre İV ve İM verilebilir. 48-72 saat sonra tedavi durdurulmalı ya da dozlar giderek azaltılmalıdır.

Çeşitli endikasyonlarda günlük başlangıç dozları;
Şoklar 30 mg/kg (Gerekirse 4-6 saatte bir)
Ödemler 80-200 mg
Çok ciddi enfeksiyonlar 40-80 mg
Status astmatikus 80 mg (Gerekirse saatte bir)
Kollajen hastalıklar 40-200 mg
Pemfigus 80-200 mg
Anafilaktik reaksiyonlar 80-200 mg
Böbrek transplantasyonu 120-200 mg

Doz Aşımı Halinde Alınacak Önlemler
Kronik doz aşımında adrenal süpresyon ihtimali düşünülmelidir. Tedavi semptomatik ve destekleyici olmalıdır. Metilprednisolon diyalize edilebilir.

Bir önceki yazımız olan Reflor 250 Mg 10 Saşe başlıklı makalemizde Reflor 250 Mg endikasyonları, Reflor 250 Mg formülü ve Reflor 250 Mg yan etkileri hakkında bilgiler verilmektedir.Bir cevap yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.