/ 24 Kasım 2014, Pazartesi / Üroloji


Mesane idrarı depolayan organdır. İdrar böbreklerde yapılır ve üreter adı verilen iki adet kanalla aşağıya, mesaneye geçer. Mesane kas dokularından yapılmış esnek bir torbadır. Yaklaşık 500 ml ya da üç bardak dolusu idrarı muhafaza edebilmektedir. Aşağıda kadın ve erkek üriner sisteminin diyagramı verilmiştir.

Mesanenin Katmanları

Mesane çeşitli katmanlardan oluşmaktadır. Uzmanın sizdeki mesane kanserini nasıl tedavi edeceği var olan kanserin bu katmanlara ne kadar yakın olduğuna bağlıdır.

Mesane kanseri riskleri ve nedenleri

Mesane kanseri erkeklerde kadınlara kıyasla daha yaygın olarak görülmektedir. Mesane kanseri gelişimi genellikle uzun zaman alır ve en yaygın olarak da daha yaşlı kişilerde görülür. 40 yaş altındaki kişilerde çok nadirdir.

Ana risk faktörleri

Mesane kanseri için iki temel risk faktörü bulunmaktadır: sigara kullanmak ve iş ortamınızda kimyasallara maruz kalmak. Eğer sigara kullanıcısıysanız, sigara kullanmayan bir kişiden 6 kat daha fazla risk altındasınız. Sigaradaki kimyasallar kan dolaşımınıza girer ve idrarınızda son bulur. Bu durum bu kimyasalların mesane ile etkileşime girmesine neden olur. Bazı endüstrilerde kullanılan kimyasallar da ayrıca mesane kanserine neden olabilmektedirler. Büyük Britanya’da yaklaşık 20 yıldır bunların bir çoğu yasaklanmıştır, ancak geçmişte bu kimyasallara maruz kalmış olabilirsiniz.

Diğer risk faktörleri

Gelişmekte olan bir çok ülkede, bilharzios gibi parazitik (parazit ile ilgili) mesane enfeksiyonları mesane kanseri riskini arttırmaktadır. Ancak bu Büyük Britanya’daki ana nedenlerden birisi değildir. Geçmişte pelvik radyoterapi ya da siklofosfamid ve cisplatin adı verilen kemoterapi ilaçları ile yapılmış tedaviler de kanser riskini arttırmaktadır.

Mesane kanseri taraması

Tarama; herhangi bir belirti göstermeyen “sağlıklı” kişilerin spesifik bir hastalığın erken işaretlerini taşıyıp taşımadıkları açısından incelenmesi anlamına gelmektedir. Herhangi bir kanser türü için taranmadan önce, doktorunuzun kesin doğrulukta bir teste sahip olması gerekmektedir.

Test, hastalığı yakalamak açısından güvenilir olmalı ve kansere sahip olmayan kişilerde yanlış pozitif sonuçlar vermemelidir. Şimdilik mesane kanseri için güvenilir bir tarama testi mevcut değildir. Eğer mesane kanseri açısından daha yüksek risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız, doktorunuza danışınız. Düzenli check-up da yaptırabilirsiniz.

Doktorunuzun mesane kanserinin herhangi bir belirtisine sahip olup olmadığınızı görmesi çok önemlidir. Bu, mesane kanserinin en tedavi edilebilir olduğu erken evrede saptanmasının en iyi yoludur.

Mesane kanseri belirtileri

Mesane kanserinin en yaygın görülen belirtisi idrarda kan olmasıdır. Doktorlar idrarda kan görülmesi olayını hematuria olarak adlandırmaktadırlar. Kanama genellikle ağrılı değildir. Kan sürekli görülmeyebilir. Aralıklı olabilir. Eğer idrarınızda kan görürseniz doktorunuza görünmeniz önemlidir.

Bazen kan miktarı fark edebilmeniz için çok azdır. Siz göremeseniz bile var olan kan idrar testinde yakalanır.

Diğer belirtiler

Mesane kanserinin diğer bazı belirtileri şunlardır:
Çok sık idrara çıkma ihtiyacı
Çok ani idrara çıkma ihtiyacı
İdrara çıkma sırasında ağrı

Bu belirtileri taşıdığınızda, kanserden ziyade üriner bir enfeksiyona sahip olmanız çok daha olasıdır, ancak yinede doktorunuza hemen bildirmeniz önemlidir.

Mesane Kanseri Tipleri

Transizyonel mesane kanseri

Büyük Britanya’daki 10 mesane kanserinin yaklaşık 9’u transizyonel hücreli kanserdir. Transizyonel hücreler mesane zarındadır. İki ana tip transizyonel hücre kanseri bulunmaktadır. Bunlar oldukça farklı şekillerde davranmaktadırlar. Bu iki tip; kas-invazif olmayan (yüzeyel) mesane kanseri ve invazif mesane kanseri. Bunlardan hangisine sahip olduğunuzu bilmek önemlidir, çünkü tedavileri oldukça farklıdır.

Kas-invazif olmayan (yüzeyel) mesane kanseri

Mesane zarının ötesine geçmemiş erken bir kanser türüdür. Genellikle küçük mantarlar gibi küçük gelişimler halinde izlenirler. Cerrahınız bunları alabilir ve bir daha tekrarlamayabilirler. Ancak yüzeyel mesane kanserlerinin bazı tipleri çoğunlukla tekrarlar. Bunlar karsinom in situ (CIS) olarak adlandırılan yüksek dereceli T1 tümörleridir. Yüksek dereceli T1 tümörleri yüzeyel kanserlerdir, ancak çok hızlı bir şekilde büyürler. Eğer bunlardan bir tanesine sahipseniz düşük riskli mesane kanserinden çok daha fazla tedaviye ihtiyacınız olabilir. Ayrıca tekrarlamazsa, doktorunuzun kanseri erken dönemde yakalandığından emin olmak için düzenli olarak check-up yaptırmanız gerekir.

İnvazif mesane kanseri

Büyük Britanya’da görülen her 100 mesane kanserinin yaklaşık 8’i (%8) yassı (skuamöz) hücreli kanserlerdir. Bunlar mesane zarını oluşturan düz hücrelerde başlar. Her 100 mesane kanserinin 1 ve 2’si arasındakiler adenokarsinomdur (%1-2). Bu tip, mukus üreten hücrelerden gelişen çok nadir bir mesane kanseri türüdür.

Mesane kanseri uzmanına görünme rehberi

Pretisyen hekimin kişinin çok ciddi olmayan küçük bir şeye mi yoksa şüpheli bir kansere mi sahip olduğuna karar vermesi çok güçtür. Pretisyen hekiminizin size acilen bir uzmana yönlendirmesi gereken bazı özel belirtiler söz konusudur. Ulusal Sağlık ve Klinik Mükemmellik Enstitüsü (NICE) aşağıdaki belirtilere sahip bir kişinin 2 hafta içinde bir uzman için acil sevk alması gerektirdiğini söylemektedir.

İdrar enfeksiyonu olduğuna dair herhangi bir belirti olmaksızın idrarda kan
İdrar enfeksiyonuyla ilgisi olmayan diğer bazı belirtilerle birlikte idrarda kan
40 yaş üstündeki herhangi bir kişide, geçmeyen ya da tekrarlayan idrar enfeksiyonu
50 yaş üstündeki herhangi bir kişide, belirgin bir neden olmaksızın idrarda çok az miktarda kan
Doktorunuzun üriner sistemle ilgili olabileceğini düşündüğü karın (abdomen) bölgenizdeki bir yumru

Eğer doktorunuzun sizdeki belirtileri yeteri kadar ciddiye almadığını düşünüyorsanız, bu sayfanın çıktısını alabilir ve randevunuzda yanınızda götürebilirsiniz. Bir uzmana görünmeniz gerekip gerekmediği ve ne kadar sonra görünmeniz gerektiğine birlikte karar verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Testis Kanseri Nedir başlıklı makalemizde evde testis muayenesi, testis kanseri belirtileri ve testis kanseri tedavisi hakkında bilgiler verilmektedir.



Bir cevap yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.