/ 26 Kasım 2013, Salı / İlaç Rehberi


Ketoral 200 Mg 10 Tablet formülü, Ketoral 200 Mg 10 Tablet endikasyonları, Ketoral 200 Mg 10 Tablet kullanım şekli:

Endikasyonları:
– Vaginal kandidiyazis
– Deri, saç, tırnaklarda dermatofitlere bağlı enfeksiyonlar (onikomikoz, pitiriyazis versikolor, kronik muko-kutanöz kandidiyazis)
– Sistemik enfeksiyonlar (kandidiyazis, parakoksidioidomikozis, koksidioidomikozis, histoplazmozis)
– Yüzeysel ve derin mikozlar
– Sistemik ve kronik mantar enfeksiyonları
– Doğumsal veya kazanılmış bağışıklık yetmezliği olan kişilerde mikotik enfeksiyonların profilaksi veya tedavisinde

Kontrendikasyonları:
Ketokonazol ve/veya imidazol grubu antifungallere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:
Ketokonazol tedavisi sırasında, semptomatik veya nonsemptomatik karaciğer hasarı olabilmektedir. Bu hasarın immüno-alerjik kökenli olduğu sanılmaktadır. Genellikle ilacın kesilmesinden en geç 2 ay sonra karaciğerde değişiklikler ortadan kalkmaktadır. Bu yüzden, kişinin özgeçmişi karaciğer açısından incelenmeli, transaminazları ölçülmelidir. Ayrıca, özellikle 1 aydan uzun süren tedavilerde, transaminazlar ve alkalen fosfataz düzeyleri, düzenli olarak izlenmelidir.

Hamilelerde Kullanımı: Hayvan deneylerinde, teratojenik etkisi görüldüğünden, hamile veya hamilelik şüphesi olanlarda kontrendikedir.
Süt Veren Annelerde Kullanım: Ketokonazol, anne sütüne geçtiğinden, Ketoral kullanan anneler süt vermemelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:
Hepatotoksisite, çok nadiren jinekomasti, bulantı, kusma, diare, kaşıntı, deri döküntüsü, ürtiker, baş ağrısı, baş dönmesi bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:
Astemizol ve terfenadin: Ventriküler ritm bozukluklarına neden olabilmektedir.
Alkol: Disülfiram (taşikardi, kızarma, sıcaklık, kusma) benzeri etki ortaya çıkabilir.
Antikoagulanlar: Antikoagülan etki artabilir.
Izoniazid: Ketokonazol’ün plazma düzeyi azalır.
Rifampisin: Her iki antienfeksiyöz ajanın plazma düzeyleri ve barsaklardan emilimleri azalır.
Siklosporin: Dolaşımdaki siklosporin düzeyi yükselir. Kreatininemi ortaya çıkabilir.
Didanozin: Ketokonazolün sindirim sisteminden emilimi azalmaktadır.
Metil prednizolon: Metil prednizolonun atılımı azalmaktadır.
Ketokonazol alımından 2 saat öncesine kadar, antiasit, mide sekresyonunu düzenleyici (H2 reseptör antagonisti, antikolinerjik), gastrik pH’yı yükseltici ilaç kullanımı olursa emilim azalmaktadır.

Kullanım şekli ve dozu:
Erişkinlerde: Ortalama günlük doz 200 mg (1 tablet), yemekler ile birlikte alınması önerilir.
Ciddi derin enfeksiyonlarda bu doz 400 mg’a (2 tablet) çıkartılabilir.
Çocuklarda: 2 yaşın üzerindeki az sayıda çocukta 2.2 – 6.6 mg/kg tek bir günlük doz olarak kullanılmıştır. 2 yaşın altındaki çocuklarda denenmemiştir.

DOZ AŞIMI:
Doz aşımı halinde hastaya erken dönemde gastrik lavaj daha geç durumlarda ise hastanede gözlem altında ozmotik diürez uygulanmalıdır.

Bir önceki yazımız olan Kloroben Gargara başlıklı makalemizde Kloroben Gargara endikasyonları, Kloroben Gargara formülü ve Kloroben Gargara kullanımı hakkında bilgiler verilmektedir.Bir cevap yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.