/ 27 Kasım 2013, Çarşamba / İlaç Rehberi


Forza 30 Tablet formülü, Forza 30 Tablet endikasyonları, Forza 30 Tablet kullanım şekli:

Formülü:
Her tablet;Parasetamol, 250 mg;
Oksolamin sitrat, 100 mg;
Klorfeniramin maleat, 2 mg;
Fenilefrin HCl,5 mg içerir.
Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:
Soğuk algınlığı, nezle grip gibi üst solunum yollarının non-spesifik enfeksiyonlarının sempomatik tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:
Bileşimindeki maddelere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kullanımı kontrendikedir.
Ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği, hipertiroidi, prostat hipertrofisi, mesane çıkışında obstrüksiyon, dar açılı glokom, akut astım, hipertansiyon, kardiyak aritmi, iskemik kalp hastalığı ve serebro vasküler hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.

MAO inhibitörü kullananlara verilmemelidir. Bunlar kesilmiş olsa bile 3 hafta geçmeden kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:
Dikkat isteyen makine kullanan kişilerin bu dönem içinde ilacı kullanmamaları önerilir.

Gebelik ve laktasyonda: Gebeliğin ilk üç ayında ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Klorfeniramin 6 yaşından küçük çocuklarda santral sinir sisteminin paradoksal stimülasyonunu neden olabilir. Geriatrik hastalar antimuskarinik ve vazopressör etkilere daha duyarlı olabilir. Yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:
Duyarlı kişilerde nadiren uyuklama, baş dönmesi, mide yanması, uykusuzluk, asabiyet, ağız kuruluğu, deri döküntüsü, idrar zorluğu, çarpıntı, görmede bulanıklık, iştahsızlık, terleme, taşikardi, kulak çınlaması, fotosensitivite görülebilir. İlacın dozu azaltıldığında veya alımı durdurulduğunda bu etkiler ortadan kalkar.

İlaç etkileşimleri:
Kronik alkolizm ve hepatotoksik ilaç alanlarda parasetamolün hepatotoksisite riski artabilir. Hepatik enzim indiktörleri (barbitüratlar) primer parasetamol metabolizmasını hızlandırarak klinik etkinliğini azaltabilir.

Alkol, fenatiazinler, trisiklik antidepresanlar; klorfeniramin ile birlikte merkezi sinir sistemi üzerindeki depresan etkiyi artırırlar. Klorfeniraminin antimuskarinik etkisi atropin, amantadin, haloperidol, fenotiazinler, prokainamid, kinidin tarafından artırılır. MAO inhitibörleri, klorfeniraminin antimuskarinik ve merkezi sinir sistemi depresif etkisini fazlalaştırır. Klorfeniramin; sisplatin, paramonosalisilatlar ve vankomisinin ototoksik etkisini maskeleyebilir.

Beta adrenerjik blokör ilaçlar fenilefrinin pressör etkisini arttırabilir.

Diagnostik Test Etkileşmeleri :
1. Parasetamol alanlarda;
2. Kan şekeri: Glikoz oksidaz/peroksidaz metoduyla olduğundan düşük gözükür. Hekzokinaz / glukoz 6 fosfat dehidrogenaz metoduyla olduğunun aynı gözükür.
3. Serumda ürik asid, fosfatungstat metoduyla olduğundan yüksek gözükür.
4. Bentiromide testi sonuçları geçersizdir. Çünkü, hem parasetamol hem bentiromide, arilamin bileşiğine metabolize olarak bulunan P aminobenzoik asid miktarını etkiler.
5. Nitrosonaftol reaktifi ile yapılan idrarda kalitatif 5-hidroksi indol asetik asit (5HIAA) testi yalancı pozitif sonuç verir. Kantitatif test etkilenmez.
6. Klorfeniramin, allergenlerle yapılan deri histamin testini etkileyerek yalancı negatif sonuç alınmasına yol açar. Test yapılacaksa Forza Tablet, 72 saat önce kesilmelidir.

Kullanım şekli ve dozu:
Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde;

Erişkinlerde; günde 3 defa 1-2 tablet;
Çocuklarda; 6-12 yaş arasındakilere günde 3 defa 1 tablet, 12 yaşından büyük çocuklara, erişkin dozlarında verilebilir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ:
Forza Tablet bilerek veya bilmeyerek aşırı dozda alındığında, hasta kusturulmalı ve/veya mide lavajı yapılmalıdır. Hasta, gözlem altına alınarak semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

Bir önceki yazımız olan Gamal 400 Mg Draje başlıklı makalemizde Gamal 400 Mg Draje endikasyonları, Gamal 400 Mg Draje formülü ve Gamal 400 Mg Draje kullanımı hakkında bilgiler verilmektedir.Bir cevap yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.