/ 27 Kasım 2013, Çarşamba / İlaç Rehberi


Ferro-Vital 50 Draje formülü, Ferro-Vital 50 Draje endikasyonları, Ferro-Vital 50 Draje kullanım şekli:

Formülü:
2mg Vitamin b12 Draje
0.3mg Nikotinamid Draje
0.005mg Vitamin b2 Draje
1mg Vitamin b6 Draje
200mg Folik asit Draje
10mg Vitamin b1 Draje
25mg Ferrous glukonat Draje
Askorbik asit Draje

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:
Demir ve vitamin eksikliğine bağlı anemilerde kullanılır. Diğer anemi durumları, esansiyel hipokrom anemi, gebelik, gelişim bozukluğu, güçsüzlük, iştahsızlık, kloroz, laktasyon dönemindeki anemiler, permisiyöz anemi, sekonder anemi, ülseratif anemilerde endikedir.

Kontrendikasyonları:
Barsak bozukluğu ve demir yetmezliğine bağlı olmayan anemilerde kontrendikedir.
Regional enteritis ve ülseratif kolitte kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:
Alkolizm, enfeksiyon, pankreas iltihabı, mide ülseri. Antasit, süt ve süt ürünleri, yumurta, çay, tetrasiklin, fosfatlar ve kalsiyum tuzlarıyla aynı anda kullanılmamalıdır. Aşırı dozdan kaçınılmalı ve ışıktan korunmalıdır. Dışkının siyaha boyanabileceği hastaya bildirilmeli ve oluşabilecek gizli gastrointestinal kanamalara karşı dikkatli olunmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:
Gastrointestinal bozukluk ve ağrısı gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç etkileşimleri:
Demir türevleri tetrasiklinlerin emilimini azaltabilir; bu nedenle aynı zamanda uygulanmamaları gerekir. Magnezyum trisilikat ve karbonat içeren antiasitler, demirin absorpsiyonunu engeller. Bazı antineoplastik ve antilösemik ilaçlar (aminopterin, metotreksat ve diğer pterinik türevleri) folik asidin kompetitif antagonistleri olarak rol oynarlar. Bu yüzden folik asit veya folinik bazlı tüm preparatlar gibi Ferplex Fol uygulanması da neoplastik hastalıklar veya lösemi gibi antifolinik ilaçlarla tedavi gören hastalarda kullanılmamalıdır. Etkinliğin azalmasına yol açabileceği için sülfamid ve trimetoprim gibi antibakteriyel ajanlarla aynı zamanda uygulanmaması gerekir. Süt ve yumurta ile birlikte kullanılması halinde demirin emilimi engellenecektir.

Kullanım şekli ve dozu:
Esansiyel hipokrom anemide günde 3×3-4 draje, Gastrektomiden sonraki anemide günde 5×4 draje, Enfeksiyöz hastalıklarındaki anemi ve pernisiyöz anemide günde 3×4 draje tok karına kullanılır. Ortalama günlük doz 3×2 drajedir.

Bir önceki yazımız olan Festal 50 Draje başlıklı makalemizde Festal 50 Draje endikasyonları, Festal 50 Draje formülü ve Festal 50 Draje kullanımı hakkında bilgiler verilmektedir.Bir cevap yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.