/ 29 Kasım 2013, Cuma / İlaç Rehberi


Dikloron 50 Mg 30 Film Tablet formülü, Dikloron 50 Mg 30 Film Tablet endikasyonları, Dikloron 50 Mg 30 Film Tablet kullanım şekli:

Endikasyonları:
Juvenil artrit de dahil tüm iskelet kas sistemi inflamatuar hastalıklarında, romatizmal hastalıklarda ve akut gutta, endikedir.

Romatoid artrit, ankilozan spondilit, osteoartroz ve spondilartrit gibi dejeneratif ve enflamatuar romatizmal vakalarda görülen ani ve şiddetli ağrılarda,
Eklem dışı romatizmalarda,
Renal kolik ve safra koliğinde,
Akut gut nöbetlerinde,
Kırık ve travmalardan sonra görülen ağrı, iltihap ve ödemlerde,
Vertebranın ağrılı hallerinde,
Akut sırt ağrılarında
Antienflamatuarlarla tedavi gerektiren her türlü cerrahi müdahaleden sonra.

Kontrendikasyonları:
Peptik ülser, 7 yaşından küçük çocuklar, astım, kanamalı hastalar ve kanama eğiliminin arttığı durumlarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:
Doğumdan bir kaç gün önce ve ağır kardiyovasküler yetmezliklerde kesinlikle kullanılmamalıdır. Digoxin, lityum, furosemid ve diğer diüretikler, asetil salisilik asit ve kümarin grubu antikoagülanlarla birlikte kullanılmamalıdır. Herhangi bir gastrointestinal kanama ortaya çıkmasında tedavi bırakılmalıdır. Epigastrik ağrı, geğirme.

Yan etkiler/Advers etkiler:
Glukokortikoidler gastro intestinal yan etkilerin artmasına neden olur.
bulantı, diyare, baş ağrısı, deri döküntüleri, periferik ödem, transaminaz yükselmesi ve allerjik belitiler gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç etkileşimleri:
Yüksek kalsiyum dozları, lityum ve sempatomimetikler dahil psikotrop ilaçlar, dijitalize edilmiş
hastalarda, kalp aritmi riskini artırabileceklerinden dolayı ihtiyatla verilmelidir.
Birlikte kullanımları halinde kardiyak glikozidin dozu azaltılmalıdır.
Kinidin, kalsiyum antagonistleri (özellikle verapamil), amiodaron spironolakton ve triamteren gibi bazı ilaçlar digoksin’in serum konsantrasyonunu artırabilir. Eritromisin ve tetrasiklin gibi bazı antibiyotikler barsak florasını, dolayısıyla ilaç metabolizmasını etkilediklerinden serum konsantrasyonu üzerinde dolaylı artırıcı bir etki yaparlar.
Tiyazid diüretikler, kortikosteroidler ve amfoterisin B elektrolit dengesini bozarak dijital toksisitesine neden olabilen önemli faktörlerdir. Antasidler, neomisin, kolestipol ve kolestiramin digoksin’in intestinal absorpsiyonunu azaltırlar. Spironolaktonun birlikte kullanımı yalnız digoxin
serum konsantrasyonunu etkilemekle kalmaz, analitik metodlarla da çakışabilir. Bu durumda
digoksin tayin sonucu dikkatle belirlenmelidir.

Kullanım şekli ve dozu:
DİKLORON Tablet yemeklerde biraz su ile alınmalıdır.

Erişkinler:
Başlangıç dozu günde 75-150 mg’dır.
İdame dozu günde 75-100 mg’dır.
Günlük doz 2 veya 3’e bölünerek verilir.
Total günlük doz 150 mg’ı aşmamalıdır.

Çocuklar:
DİKLORON Enterik Film Tablet 50 mg’ın çocuklara verilmesi tavsiye edilmemektedir.

Bir önceki yazımız olan Dolgit Krem %5 50 Gr Krem başlıklı makalemizde Dolgit Krem %5 50 Gr Krem endikasyonları, Dolgit Krem %5 50 Gr Krem formülü ve Dolgit Krem %5 50 Gr Krem kullanımı hakkında bilgiler verilmektedir.Bir cevap yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.