/ 22 Şubat 2014, Cumartesi / İç Hastalıkları


Dahiliye, diğer adıyla İç Hastalıkları departmanı çocukluk çağını aşmış bireylerin iç organ sistemleri ile ilgili incelemeleri yapar. Bu sisteme ait organların fonksiyon bozukluklarıyla ilgili teşhis ve tedavi hizmetini verir. Bunun yanı sıra sağlık hizmeti verdiği her bireyi kendisini hastalıklarda koruması için alınması gereken önlemler konusunda bilinçlendirir ve yönlendirir.

Genel dahiliye tıbbın tüm klinik branşlarına temel teşkil eden bir disiplindir. Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük çoğunluğunun problemleri iç hastalıklarının ilgi alanına girmektedir. Üst ve alt solunum yolu hastalıkları, hiper tansiyon, mide-bağırsak sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları, şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar gibi çok geniş bir skalayı kapsar.

Dahiliye, iç hastalıkları olarak bilinen, 6 ana bölümden oluşan bir bilim dalıdır. Bu dalların isimleri:

Hematoloji (Kan Hastalıkları)
Endokrinoloji ( hormon Hastalıkları)
Gastroentenoloji ( sindirim Sistemi Hastalıkları)
Onkoloji (Selim Tümörler ve Kanser Hastalıkları)
Romatoloji ( Romatizmal Hastalıklar)
Nefroloji (Böbrek Hastalıkları ve Hipertansiyon)

Hematoloji Nedir?
Kan, kan yapıcı organlar ( kemik iliği, dalak) ve lenf bezlerinden kaynaklanan hastalıkları inceleyen bilimdir.Hematoloji hastalıklarda tanı için kan tahlili dışında lüzumlu hallerde kemik iliği incelemesinde gerekebilir.

Başlıca Hematolojik Hastalıklar
kansızlık (Anemi)
Vitamin B12 eksikliği
Lösemi
Lenfoma
Multipl Myeloma
Kanama, pıhtılaşma bozuklukları
Hemofili

Endokrinoloji Nedir?
Vücudumuzun sağlıklı çalışmasını düzenleyen pek çok hormon ve bunları salgılayan organlar bulunmaktadır. Endokrinoloji, bu hormonların az veya fazla üretilmesiyle ort Aya çıkan hastalıkları inceler.

Bu gruptaki başlıca hastalıklar şunlardır:
Diyabet (Şeker Hastalığı)
Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon)
Troid Hastalıkları (Guatr, vb.)
Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları
Obezite(Şişmanlık)
Osteoporoz (Kemik Erimesi)
Kolesterol yüksekliği, trigliserid yüksekliği
Kıllanma

Gastroenteroloji Nedir?
Ağzından, anüse kadar tüm sindirim sistemi organlarının bozukluklarını inceler. (Ağız, Yutak, yemek Boru su, Mide, On iki Parmak barsağı, İnce barsak, Kalın barsak, Safra kesesi, Karaciğer, Pankreas) Bu bilim dalında Endoskopik tanı yöntemleri ve Ultrason sıkça kullanılır.

Bu guruptaki başlıca hastalıklar:
Reflü Hastalığı
Gastrit
Mide Ülseri, Mide Kanamaları
Hazımsızlık
İshaller
Kolitler (Ülseratif Kolit, Chran)
Kabızlık, basur (Hemoroit)
Karaciğer Hastalıkları (A,B,C hepatit, siroz, Karaciğer Yağlanması. Sarılıklar)
Safra Kesesi Taşları ve İltihapları
Ailevi Akdeniz Ateşi
Pankreas İltihapları
Kanserler (Yemek borusu, Mide, Barsak, Karaciğer, Pankreas)

Onkoloji Nedir?
Çeşitli organların selim ve hapis tümörlerinin teşhis edilip, tedavisinin yapıldığı bilim dalıdır. Tanı için ayrıntılı tetkikler gerekebilir. (Kan tahlilleri, rönt Gen, ultrason, tomogrofi, MR, Biyopsi, Mamografi ve Endoskopi gibi) Tedavide ise, hastalığın tipine göre ve evresine göre ilaç tedavisinde ( kemoterapi ) veya cerrahi tedavi ( Ameliyat ) uygulanabilir.

Nefroloji Nedir?
Başlıca Böbrekler olmak üzere, mesane ve idrar yollarını kapsayan boşaltım sisteminin hastalıklarını inceleyen bilimdir.Başlıca hastalıkları şunlardır:
Böbrek İltihapları (Nefrit, Pyelonefrit gibi)
Böbrek Yetmezliği ( akut veya kronik)
İdrar Yolu Enfeksiyonları
Hipertansiyon (Böbrek Kaynaklı)

Yönlendirici Bölüm Olarak Dahiliye
Dahiliye yukarıda anlatılan 6 bölüm dışında Nöroloji (Beyin ve sinir hastalıkları ) Psikiyatri (Ruh Hastalıkları), Enfeksiyon Hastalıları (İltihabi Hastalılar), göğüs Hastalıları ( Akciğer Hastalıkları) ve Kardiyoloji (Kalp ve damar Hastalıları) ile ilgili hastalılar içinde yönlendirici bir görev üstlenir.

Genel Dahiliye
Genel dahiliye tıbbın tüm klinik branşlarına temel teşkil eden bir disiplindir. Üst ve alt solunum yolu hastalıkları, hiper tansiyon, mide-bağırsak sistemi hastalıkları, Böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları, şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar gibi çok geniş bir skalayı kapsar. Genel dahiliye hizmeti, ayakta poliklinik muayneleri, yatarak takip ve tedavi, acil servis ve check-up’ı içerir.

Check-up, kişinin herhangi bir şik ayeti olmaksızın belirli periyodarda yapılan geniş kapsamlı sağlık taramasıdır. Günümüzde birçok ölümcül hastalığın tedavisi bu şekilde yapılan check-uplar sonucu konulan erken tanıya bağlıdır. Hastanemizde kadın ve erkeklere yanı sıra farklı yaş gruplarına farklı check-up programları uygulanmaktadır.

Burada amaç, farklı Cins ve yaş gruplarına göre, artan risk faktörleri doğrultusunda tarama yapılmasıdır. Bu check-up programları kapsamında, dört uzman hekim tarafından yapılan fizik muayeneler, detaylı laboratuar (kan, idrar, dışkı tahlileri), radyolojik ve kardiyolojik tetkikler bulunmaktadır.

Bir önceki yazımız olan Reflüden Korunma Yöntemleri başlıklı makalemizde reflü diyeti, reflü nasıl azaltılır ve reflüden korunma yöntemleri hakkında bilgiler verilmektedir.Bir cevap yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.