/ 30 Kasım 2013, Cumartesi / İlaç Rehberi


Contractubex 100 Gr Jel formülü, Contractubex 100 Gr Jel endikasyonları, Contractubex 100 Gr Jel kullanım şekli:

Formülü:
Contractubex® Jel’in her gramında 100 mg Extractum Cepae, 50 IU Heparin, 10 mg Allantoin bulunur. Yardımcı maddeler olarak, Sorbik asid, p-Metilhidroksibenzoat, Ksanthan sakızı, Polietilen glikol 200, Parfüm, Saf su mevcuttur.

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik özellikleri
Contractubex®, skar dokusu üzerinde antiproliferatif, anti-fiojistik, gevşetici ve düzeltici etkilere sahiptir.

Extractum cepae
Extractum cepae inflamasyon mediatörlerinin salınımını inhibe ederek antiflojistik etki yapar ve antialerjik etkiye sahiptir. Extractum cepae değişik orijinli fibroblastların, özellikle keloidal fibroblastların büyümesini inhibe eder.

İlave olarak Extractum cepae, bakterisid etkiye sahiptir. Bu özellikler primer yara iyileşmesini stimüle ederken, fizyolojik olmayan skar formasyonunu önler.
Extractum cepae, Allium cepae’dan (soğan zarı) elde edilir. Dermatolojik etkileri olan bu maddede bulunan sülfür içeren peptidler, ki bunlar, glutatyon içeriğine karşılıktır, hücre metabolizmasında özel rol alır. Karbonhidratlarla (glukoz, fruktoz) beraber bu peptidler, hücresel rejenerasyonu da sağlarlar. İçerd ikleri değişik yapılarla (örneğin flavanoid’ler) antienfiamatuvar ve anti-proliferatif özellikler gösterirler. Bu ekstrakt, aynı zamanda vitamin A, B, B2, C, pantoneik asid ve mineraller (örneğin kobalt ve demir) ile eser elementleri de içerir. Vitamin A’nın epitel koruyucu etkileri bilinmektedir.

Heparin
Heparin, lokal olarak uygulandığında, fibroblast proliferasyonu üzerine inhibitör etki yapar. Heparin, doku hidrasyonunu artırırken doku endurasyonunu ve enfiamasyonun neden olduğu irritasyonu azaltır. Skarların tedavisinde, heparin’in anti-enflamatuvar etkisi ve kon nektif doku matriksindeki yapılar üzerine olan etkisi antitrombatik etkisinden daha önemlidir.

Allantoin
Allantoin, hayvan ve bitki dokularında pürin metabolizmasının son ürünüdür. Hücresel poliferasyonu uyarırken, sağlıklı hücrelerin gelişimine de yardımcı olur. Epitelizasyonu uyarıcı, elastik yüzeyin oluşumunu sağlayıcı ve fizyolojik skar oluşumuna destek özellikleri AllantoinTi skarların tedavisinde uygun bir madde yapar.
Allantoin, yara iyileşmesini hızlandırır, epitelize edicidir ve dokunun su bağlama kapasitesini artırıcı özellikleri vardır. İlave olarak, keratolitik ve penetrasyonu kolaylaştırıcı etkisi Contractubex® içindeki diğer aktif maddelerin deri üzerindeki etkilerini gösterebilmesi için de gereklidir. Allantoin, genellikle skarlara eşlik eden kaşıntıyı da giderici etkiye sahiptir.
Bu aktif maddelerin sinerjistik kombinasyonu, fibroplast poliferasyonu ve özellikle patolojik olarak artmış kollajen sentezinin inhibasyonunu sağlamada ilave destek Sağlar.

Farmakokinetik özellikleri
Contractubex®, topikal olarak uygulanan bir preparattır. Contractubex®’in aktif maddelerinden heparinin insan cildini penetre etme özelliği tartışmalıdır. Ancak, uygun taşıyıcılar içinde kullanıldığında (yağ/su emülsiyonu veya jel) ve penetrasyonu kolaylaştırıcı maddelerle birlikte (allantoin gibi) uygulandığında, heparin cildin üst tabakalarında ve kapiler mikrosirkülasyonda saptanabilmektedir. Klinik ve deneysel çalışmalar, penetrasyonu kolaylaştırıcı allantoin gibi maddelerin birlikte uygulanmasıyla bile heparinin dokuda saptanabilen en yüksek konsantrasyonunun 0.1 IU/mI olduğunu göstermektedir. 150 IU/g dozunda heparin içeren bir preparatın lokal olarak uygulanması ile genel dolaşımda erişilebilen maksimum heparin konsantrasyonu 3 IU/mIdir. Bu ise heparinin en düşük antikoagülan etki göstermesi için gereken dozdan daha küçük bir kan düzeyidir. İlave olarak, Contractubex® içinde heparin miktarı 50 IU/g olduğu için erişilebilecek maksimum kan düzeyi, yukarıda belirtilen en düşük düzeyin bile çok altında kalmaktadır.

Bu nedenle, allantoin’in de yardımıyla, cildin özellikle boynuzsu tabakasına penetre olabilen heparinin pratik olarak sistemik dolaşıma karışmadığı ve klinik olarak anlamlı herhangi sistemik etkiye neden olmadığı kabul edilir.
Contractubex®Tin diğer aktif içerikleri olan extractum cepae ve allantoin ise topikal uygulama sonrası sistemik dolaşıma karışmamaktadır.


Endikasyonları:

Hipertrofik ve keloidal skarlar, operasyon, amputasyon, yanık ve kaza sonrası hareket kısıtlayıcı ve görüntü olarak rahatsızlık verici skarlar. Dupuytren kontraktürü, travmatik tendon kontraktürü ve skatrisyel skarların tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:
Contractubex® jel, içeriklerden herhangi birine karşı veya Alkyl-4 hydroksibenzoat’lara (paraben’ler) karşı bilinen hipersensitivitesi olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:
Mevcut skar ve kontraktürün boyutlarına göre tedavi haftalarca veya aylarca sürebilir. Taze skarların tedavisinde aşırı soğuk, UV ışını ve çok güçlü masaj gibi fiziksel irritasyonlardan kaçınılmalıdır.

ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ VE ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Gebelerde ve emziren annelerde kullanımı
Gebelik kategorisi: A.
Hamile ve emziren hanımlarda yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Bütün ilaçlarda olduğu gibi bu dönemde Contractubex®Tin de kullanımı önerilmemektedir. Kullanımı yanlızca potansiyel fayda/risk ilişkisinin dikkatle değerlendirildiği hekim kararı iledir.

Yan etkiler/Advers etkiler:
Contractubex® Jel uzun dönemli kullanımları da dahil, genellikle iyi tolere edilir. Yalnızca nadir vakalarda tedavinin kesilmesini gerektirmeyen, hafif eritem ve kaşıntı gibi lokal cilt irritasyonu bulguları beklenebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:
Rapor edilmiş olan ve bilinen bir ilaç etkileşimi yoktur.

Kullanım şekli ve dozu:
Hekim tarafından başka şekilde önerilmedi ise Contractubex® Jel günde birkaç kez skar dokusu üzerine, jelin tam penetrasyonu sağlanacak şekilde masaj uygulanır. Sert, eski skarlar için Contractubex® jel, gece boyunca oklüzyon ile uygulanabilir. Mevcut skar ve kontraktürün boyutlarına göre tedavi haftalar veya aylarca sürebilir.
Çocuklarda ve geniş yüzeyi tutan skarlarda tedavi sonucu özellikle iyidir.
Skar oluşumunu engellemek ve en iyi sonucu almak için tedaviye, derideki bir hasar sonrası, o bölgedeki epitelizasyonu takiben hemen başlanmalıdır. Bu durumda, keloid gelişimine predispozan hastalarda dahi keloid gelişimi önlenebilir.

Doz Aşımı
Contractubex®’e ait bir doz aşımı bilgisi yoktur.

Bir önceki yazımız olan Deloday 5 Mg 20 Film Tablet başlıklı makalemizde Deloday 5 Mg endikasyonları, Deloday 5 Mg formülü ve Deloday 5 Mg kullanımı hakkında bilgiler verilmektedir.Bir cevap yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.