/ 30 Kasım 2013, Cumartesi / İlaç Rehberi


Cefaks 500 Mg 20 Film Tablet formülü, Cefaks 500 Mg 20 Film Tablet endikasyonları, Cefaks 500 Mg 20 Film Tablet kullanım şekli:

Formülü:
Her film tablet 500 mg Sefuroksim´e eşdeğer Sefuroksim aksetil ihtiva eder.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:
Alt solunum yolu enfeksiyonları
Ör: Akut ve kronik bronşit ve pnömoni
Üst solunum yolu enfeksiyonları
Ör: Kulak, burun, boğaz enfeksiyonları; otitis media, sinüzit, tonsilit, farenjit
Üriner ve genital sistem enfeksiyonları
Piyelonefrit, sistit ve üretrit gibi
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
Ör: Furonkül, piyoderma, impetigo gibi

Gonore
Akut ve komplike olmayan gonokokal üretrit ve servisit

Lyme Hastalığı
Erişkinlerde ve 12 yaşın üstündeki çocuklardaki erken Lyme hastalığında ve bunu takiben geç Lyme hastalığının önlenmesinde

Kontrendikasyonları:
Penisilin ve sefalosporinlere duyarlı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:
Acı lezzetinden dolayı tabletler kırılmamalı veya çiğnenmemelidir.Kolit hikayesi olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.Preparat yemeklerden sonra kullanılmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:
Diyare,bulantı,kusma,kaşıntı,ürtiker ve allerjik döküntüler gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç etkileşimleri:
Tedavi sırasında eozinofili,SGOT,SGPT ve LDH düzeyinde artış ve Coombs testinde yanlış pozitif sonuç görülebilir.İdrarda glukoz testinin yanlış pozitif ve ferrisiyanid testinin ise yanlış negatif sonuç verebileceği bildirilmiştir.

Kullanım şekli ve dozu:
CEFAKS Tablet tercihen tok karnına alınmalıdır.

Erişkinler ve 12 Yaşın Üstündeki Çocuklar:

Üst solunum yolu enfeksiyonları
Ör: Farenjit, tonsillit, sinüzit:
10 gün süre ile günde 2 defa 250 mg,

Hafif ve orta şiddetteki alt solunum yolu enfeksiyonları
Ör: Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmeleri ve akut bronşite bağlı sekonder bakteriyel enfeksiyonlar:
10 gün süre ile günde 2 defa 250 mg veya 500 mg,

Komplikasyonsuz üriner sistem enfeksiyonları:
7-10 gün süre ile günde 2 defa 125 mg veya 250 mg,

Komplikasyonsuz deri ve yumuşak doku enfeksiyonları:
10 gün süre ile günde 2 defa 250 mg veya 500 mg,

Erken Lyme hastalığı:
20 gün süre ile günde 2 defa 500 mg,

Komplikasyonsuz gonore:
Tek doz halinde 1 g

Tablet Yutabilen Çocuklar:
3 aylıktan küçük çocuklarda Sefuroksim kullanımı ile ilgili deneyim yoktur.
Farenjit, tonsillit:
10 gün süre ile günde 2 defa 125 mg,
Akut otitis media:
10 gün süre ile günde 2 defa 250 mg

Bir önceki yazımız olan Cipro 500 Mg 14 Tablet başlıklı makalemizde Cipro 500 Mg 14 Tablet endikasyonları, Cipro 500 Mg 14 Tablet formülü ve Cipro 500 Mg 14 Tablet kullanımı hakkında bilgiler verilmektedir.



Bir cevap yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.