/ 30 Kasım 2013, Cumartesi / İlaç Rehberi


Babyprin 80 Mg 20 Tablet formülü, Babyprin 80 Mg 20 Tablet endikasyonları, Babyprin 80 Mg 20 Tablet kullanım şekli:

Formülü:
BABYPYRIN Tablet 80 mg. asetilsalisilik asit, tatlandırıcı olarak sodyum sakarin, kuru ananas aroması 89608 HR ve boyar madde olarak Sico Kohenil Kırmızısı LAK E 124 içerir.
Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:
BABYPYRIN çeşitli pediatrik rahatsızlıklara bağlı ateş, ağrı ve sızıların, bu arada başağrısı, diş, kulak, kas ağrıları, soğuk algınlığı gibi durumlarda endikedir.
Akut romatizmal ateşte hekimin önerilerine göre kullanılır.

BABYPYRİN, anti-trombotik olarak ;non-stabil anjina pektoris ve risk altındaki (hipertansif, hiperlipidemik, diabetik veya sigara tiryakileri) hastalarda koroner trombozun önlenmesinde; miyokard reinfarktüs profilaksisinde; kardiyovasküler cerrahide özellikle aortokoroner by-pass ve arteriyovenöz şantlarda post-operatif tromboz ve embolizmin önlenmesinde; geçici iskemik ataklarda ve stroke (inme) profilaksisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:
Salisilatlara ve diğer nonsteroid antiinflamatur ilaçlara aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.
Kanama ihtimali olan peptik ülser, hemofili, hipoprotrombinemi veya diğer kanama ya da pıhtılaşma bozukluğu olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:
ÇOCUKLAR VE ERGENLİK ÇAĞINDAKİ GENÇLERDE GRİP VEYA SU ÇİÇEĞİ SEMPTOMLARINA KARŞI BU İLACI KULLANMADAN ÖNCE, NADİR FAKAT CİDDİ BİR HASTALIK OLAN REYE SENDROMU YÖNÜNDEN HEKİME DANIŞILMALIDIR.

Başdönmesi, kulaklarda çınlama veya işitme bozukluğu olduğunda ilaç kesilmelidir.

Ameliyat olacaklarda, ameliyat sonrası kanama riski nedeniyle mümkünse 1 hafta önceden ilaç kesilmelidir.
Karaciğer hastalığı, hipoprotrombinemi, Vitamin K eksikliği olanlarda dikkatle uygulanmalıdır.

Aşırı duyarlılık ve astmada dikkatli olunmalıdır. Asetilsalisilik asit intoleransı, astma ve nazal polipi olanlarda akut bronkospazm, ürtiker/angioödem gibi belirtiler görülürse epinefrin tatbiki dahil acil uygun tedavi başlatılmalıdır.

Kronik böbrek yetmezliği, gastrik irritasyon, ülser, kanama eğilimi olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.

Devam eden ateş veya ağrılarda doktora başvurulmalıdır. Diş ağrılarında diş doktoru tarafından görülmelidir.

Gebelerde veya süt veren annelerde kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:
En sık görülen yan etkiler bulantı, midede yanma, ekşime gibi gastrointestinal belirtilerdir. Hematolojik yan etki olarak trombositopeni görülebilir.
Yüksek dozların sık tekrarlanması baş dönmesi, kulakta çınlama ve reversibl işitme zorluğuna yol açabilir. Aşırı duyarlılığı olan hastalarda alerjik ve anafilaktik reaksiyonlar görülebilir.

İlaç etkileşimleri:
Aspirin, tolbutamid, klorpropamid, NSAİİ, metotreksat, fenitoin, probenesid gibi ilaçlarla proteine bağlanma seviyesinde etkileşerek bu ilaçların serbest plazma konsantrasyonlarını arttırabilir.Bu duruma bağlı olarak da salisilatlar, antikoagülanların etkilerini, non-steroid antiromatizmal ilaçların etki ve yan etkilerini, metotreksatın yan etkilerini, insülin ve oral antidiabetiklerin etkilerini artırır. Steroidlerle birlikte alındığında gastrointestinal ülserasyon ve kanama olasılığı artabilir.

Kullanım şekli ve dozu:
BABYPYRIN tabletleri su, süt veya meyva suları gibi içeceklerle yutulabilir. Ananas tadında olduğu için çiğnenebilir veya bebek maması, bebek yiyecekleri veya normal gıdalara karıştırılarak verilebilir.
Bebeklere doktorun önerilerine göre verilir.

Günde 4-6 defa olarak:
1-2 yaşındakilere : 1/2 – 1 tablet
3-4 yaşındakilere : 1 – 2 tablet
5-7 yaşındakilere : 2 – 3 tablet
8-14 yaşındakilere : 3 – 6 tablet
Anti-trombotik endikasyonda;
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1-4 tablettir.

Doz Aşımı
Yaklaşık akut letal doz çocuklarda 4 g.’dır. Doz aşımında kulak çınlaması, baş dönmesi, işitme azalması, bulantı, kusma, hiperventilasyon, yüzde kızarma, terleme, susama, başağrısı, diare ve taşikardi görülebilir. Çok yüksek dozlarda respiratuar alkaloz, kanama, konfüzyon, pulmoner ödem, konvulsiyon, tetani, metabolik asidoz, ateş yükselmesi ve koma, kardiovasküler, renal ve respiratuar yetmezlik görülebilir.

Tedavisinde erken devrede hasta kusturulmalı, aktive edilmiş kömür kullanılmalı, gastrik lavaj yapılmalı, sıvı/elektrolit dengesi düzenlenmelidir. Serum salisilat düzeyi monitorize edilmeli, alkaloz-asidoz, hipertermi, dehidratasyon, kanama giderilmelidir. Gereğinde hemodializ uygulanabilir.

Bir önceki yazımız olan Ben-Gay 50 Gr Pomad başlıklı makalemizde Ben-Gay 50 Gr Pomad endikasyonları, Ben-Gay 50 Gr Pomad formülü ve Ben-Gay 50 Gr Pomad kullanımı hakkında bilgiler verilmektedir.Bir cevap yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.